19 april 2024

CDA wil religieuze uitingen uniform BOA's nu niet toestaan

Deze week sprak de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over een voorstel van GroenLinks en PvdA om het dragen van religieuze uitingen toe te staan bij handhavers en toezichthouders van de gemeente Leiden. Het CDA is net als deze partijen van mening dat Leiden een inclusieve stad moet zijn en is er bovendien van overtuigd dat onze BOA’s professioneel en onpartijdig handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Tegelijkertijd zien wij de controverse die er rondom dit onderwerp is ontstaan. De BOA bond pleit voor uniformiteit tussen steden, de VNG wil in overleg tussen gemeenten en landelijk niveau tot een gedragen oplossing komen en de minister van Justitie en Veiligheid heeft wetgeving aangekondigd om religieuze uitingen bij het uniform te verbieden. De vraag is of het in een dergelijke situatie helpend is als Leiden kiest voor het toestaan van religieuze uitingen of dat dit slechts bijdraagt aan de verdeeldheid. Bovendien zijn er nog geen ervaringen van andere gemeenten die we mee kunnen nemen in onze afweging.

Duo-raadslid Annelies van Vark: "Wij pleiten er dan ook voor op dit moment religieuze uitingen bij het uniform niet toe te staan, maar wel ons actief te mengen in de gesprekken over dit onderwerp die vanuit de VNG gevoerd worden om zo tot een landelijk gedragen oplossing te komen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.