Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van behandelcentrum Ipse de Bruggen in Oegstgeest (Leidsch Dagblad, 5 maart 2021). Duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia: "Het CDA betreurt de sluiting  en vraagt zich af of er in de Leidse regio genoeg ruimte is voor specialistische jeugdzorg. Voor het CDA staat voorop dat er goede voorzieningen behoren te zijn voor verstandelijk gehandicapten tussen de 18 – 30 jaar. Het is een kwetsbare groep  waar wij als maatschappij omheen moeten staan."

Het CDA wil weten welke rol de gemeente Leiden heeft gespeeld omtrent de sluiting van Ipse de Bruggen. In het artikel van het LD valt namelijk te lezen dat "gemeenten in de regio Leiden te weinig geld beschikbaar willen stellen." Daarnaast is het CDA benieuwd of het College onze zorgen deelt over het verdwijnen van specialistische zorg in de Leidse regio. Sandoval Garcia: "Wij vinden dat het straks niet zo kan zijn dat jonge gehandicapte Leidenaren stad en land moeten afreizen om specialistische vormen van jeugdzorg te ontvangen."

De volgende vragen heeft het CDA aan wethouder Damen (PvdA) gesteld:

- Is het College bekend met het artikel “Ipse de Bruggen sluit behandelcentrum jongeren in Oegstgeest”?

- Deelt het College teleurstelling van het CDA omtrent de sluiting van Ipse de Bruggen?

- Op welke locatie komen nu de Leidse cliënten terecht? 

- Heeft het Leidse College zich ingezet om Ipse de Bruggen als locatie te behouden? Zo ja/nee, waarom?

In het artikel valt te lezen dat “de regiogemeenten niet alle kosten voor hun rekening willen nemen en onvoldoende geld beschikbaar willen stellen”.

- In hoeverre deelt de gemeente Leiden deze zinsnede? Heeft de gemeente Leiden ook medegedeeld niet meer te willen delen in de kosten net zoals andere regiogemeenten? Zo ja/nee, waarom?

- Zijn er vergelijkbare uitdagingen in de regio (lees: Holland Rijnland) bij zorgverleners zoals Ipse de Bruggen? Hoe haalt het College deze signalen op?

Daarnaast meldt het artikel dat “weinig kinderen uit de regio op de groepen in Oegstgeest terecht komen.” Verderop in het artikel valt te lezen dat er een beweging in de regio op gang is om kostbare jeugdzorg zoveel mogelijk te vervangen voor ambulante jeugdhulp.

- Herkent het College deze trend? Zo ja, wat vindt zij van deze trend?

- Deelt het College de zorg van het CDA dat de beweging van specialistische, relatief duurdere jeugdzorg naar goedkopere ambulante vormen niet ten koste moet gaan van de kwetsbare, relatief, zware jeugdzorggevallen?

- Hoe zet het College zich in om voldoende plaatsen voor specialistische zorg overblijven in de Leidse regio?

(bron van het artikel: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210304_80625873) 

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Stuur een mail naar ons duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.