De begroting voor programma 4 Bereikbaarheid explodeert de komende jaren en bereikt een ongekend investeringsniveau. Het ambitieniveau van het college is zo hoog dat zowel de financiën als ook de capaciteit van de ambtelijke organisatie over de realistische grenzen heen gaan. "Dit trekt de stad niet", aldus duoraadslid Stijn Hemel.

Dit college staat voor duurzaamheid maar die duurzaamheid geldt niet voor de lange termijn financiering van de stad, dit is gekkenwerk. Duoraadslid Stijn Hemel, vele jaren zelf werkzaam binnen duurzaamheidsprogramma’s zoals FSC vindt dit onbegrijpelijk. Binnen programma’s zoals FSC is een van de duurzaamheidscriteria: financiële duurzaamheid, om ook op de lange termijn in staat te zijn duurzame FSC bossen mogelijk te maken. Dit groene college zegt vol in te zetten op duurzaamheid maar heeft geen oog voor het feit dat deze begroting op de lange termijn niet houdbaar is en de stad opzadelt met een schier onoplosbaar probleem als ik kijk naar de te verwachte schuldquotum.

Financieel duurzaam vindt het CDA dit niet.

Het CDA heeft daarnaast weinig begrip voor de ingeplande bezuinigingen binnen het bereikbaarheidsprogramma. Het college stelt voor om de openingstijden van de fietsparkeergarages rondom het station te beperken. We hebben net als gemeente voor miljoenen geïnvesteerd in fietsparkeerruimte (Lorentz en de Geus) en vervolgens zorgen we ervoor dat de fietsers ‘s avonds hun fiets of niet meer kunnen stallen of deze niet meer kunnen ophalen. Hoezo de fiets op 1?

Het CDA heeft de wethouder gevraagd om een jaarlijkse parameter te introduceren die aangeeft hoe het met de vergroening is gesteld. De door het CDA voorgestelde parameter is het aantal parkeerplaatsen dat per jaar geconverteerd wordt naar groen. De wethouder heeft toegezegd deze parameter in de tekst van de volgende programmabegroting op te nemen. Hiermee komt duidelijk in beeld hoe het staat met de vergroening in onze stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.