Het CDA Leiden is het niet eens met de afbouw van het sociaal werkbedrijf DZB zoals door het college voorgesteld. Het CDA pleit niet voor afbouw, maar ombouw van DZB, aldus duo-raadslid Sebastiaan van der Veer. Sowieso zouden de plannen moeten worden uitgesteld, nu net in de Tweede Kamer een motie van CDA en SP is aangenomen om sociale werkbedrijven nieuw leven in te blazen.

De sociale werkbedrijven in Nederland staan al enige tijd onder druk doordat door het kabinet Rutte 2 destijds de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) is afgeschaft. Daardoor is het aantal mensen dat beschut aan het werk kan bij DZB veel kleiner dan vroeger. Het college kiest er vervolgens voor om ook de infrastructuur van DZB zelf af te bouwen.

Het CDA denkt dat de afbouw van DZB kan worden voorkomen door de infrastructuur van DZB voor veel meer groepen in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die (langdurig) in de bijstand zitten en bij DZB ervaring kunnen opdoen. Kortom: DZB als breed sociaal ontwikkelbedrijf. Dat is ook precies de lijn van het landelijke initiatiefvoorstel van CDA en SP en waarvoor nu ook een Kamermeerderheid is. Tot na de kabinetsformatie zouden wat betreft het CDA geen onomkeerbare stappen moeten worden gezet in de afbouw van DZB.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.