Het was een bijzondere vondst die onlangs werd gedaan: De exacte plek van Schans te Lammen. Na decennialang zoeken en gissen werd de werkelijke plek van dit voormalige Spaanse legerkamp eindelijk gevonden. “Een bijzondere vondst” zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie. De Schans te Lammen speelde volgens Bleijie een belangrijke rol bij het hoogtepunt uit de Leidse geschiedenis namelijk het Ontzet van de Stad Leiden in 1574. Het Ontzet dat jaarlijks tot op de dag van vandaag grootst gevoerd wordt op 3 oktober. Reden te meer om deze Schans permanent op de vindplek zichtbaar te maken zo vond Bleijie.

Terug in de tijd: in 1574 werd Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog belegerd door de Spaanse legers. Leiden had de kant van Willem van Oranje gekozen en kon dus op de torn van de Spaanse overheerser rekenen. De Spanjaarden gebruikten een beproefde methode om de Hollandse steden weer op de knieën te dwingen namelijk het belegeren van de stad. Zo ook bij Leiden. Niemand kon de stad in of uit en dus zou er een moment komen dat de stad zich vanwege de honger zou overgeven. Bij Naarden en Haarlem was dat bijvoorbeeld het geval geweest. Na de Spaanse inname werden deze steden niet alleen ingenomen maar ook geplunderd en in brand gestoken. De Spaanse legers sloegen hun kampen ook op rondom Leiden. Daarvoor legden de Spanjaarden versterkingen in het landschap aan, Schansen genaamd. De grootste Schans rondom Leiden was gelegen aan de zuidkant van de stad, de Schans te Lammen genaamd. Vanaf de Schans was de belegerde stad Leiden in de verte te zien. Doordat de Watergeuzen de dijken hadden doorgestoken en de polders rondom Leiden eind september 1574 onder water kwamen te staan, zaten de Spanjaarden in Schans te Lammen al snel tot aan hun knieën in het water. In de nacht van 2 op 3 oktober trokken de Spanjaarden dan ook weg. Die fakkeltocht was vanaf de stadsmuren van Leiden in de verte te zien. Aan deze fakkeltocht hebben we de Taptoe te danken.

In de vroege ochtend van 3 oktober sloop het weesjongetje Cornelis Joppensz naar de Schans te Lammen, waar hij niet alleen ontdekte dat de schans verlaten was, maar tevens een nog warme pot met Hutspot op het vuur vond. Daar heeft Leiden haar Hutspot aan te danken. “De Schans te Lammen is dus een hele belangrijke plek voor Leiden voor de Leidse geschiedenis. Het is dan ook heel gaaf dat de echte plek van de Schans na lang zoeken eindelijk is gevonden” Vanwege de historische waarde van de Schans te Lammen heeft het CDA tijdens de behandeling van de begroting er voor gepleit om de Schans te Lammen op de vindplek permanent zichtbaar te maken. Dat voorstel werd met een hele ruime meerderheid aangenomen in de Raad.

Wilt u meer weten over de Leidse historie of cultuur in Leiden, of wilt u de CDA-fractie iets meegeven, mail dan naar fractiecdaleiden@gmail.com

Bron foto: Sleutelstad.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.