In 2022 komt het grote Europese wetenschapscongres ESOF naar Leiden. Leiden is dan een jaar lang European City of Science. Wat betreft de organisatie maar ook de gemeente blijft dat niet alleen bij een congres. De stad moet daar ook van profiteren, bijvoorbeeld in meer bezoekers en meer overnachtingen. De hoop is dat het wetenschapsjaar ook weer fysiek ‘gevierd’ kan worden. “Natuurlijk hopen we dat we Corona dan achter ons hebben kunnen laten en dat de stad flink kan profiteren van het feit dat Leiden een jaar lang in de wetenschappelijke schijnwerpers zal staan” Zo zegt CDA fractievoorzitter Joost Bleijie. “Wetenschappelijke hoofdstad van Europa, dat pas natuurlijk erg goed bij Leiden, stad van Ontdekkingen”. De gemeente Leiden heeft een half miljoen euro uitgetrokken om Eurpean City of Science te ondersteunen.

Het blijft als het aan de organisatie ligt echter niet bij een wetenschappelijk congres alleen. Wetenschap wordt veel breder getrokken dan alleen de congreslocaties. Heel Leiden en heel de Leidse regio moet gaan profiteren van het feit dat Leiden een jaar lang Wetenschapshoofdstad van Europa is. Iedere dag moet er een wetenschappelijke vraag centraal staan, bij voorkeur in de 101 wijken die de Leidse regio rijk is. “Hoe gaaf zou het zijn als we wetenschap ook brengen naar de wijken van Leiden en de randgemeenten. We maken daarmee wetenschap toegankelijk voor een veel breder publiek dan alleen de congresgangers” zo bepleitte de organisatie. Om dit te bewerkstelligen heeft de organisatie een subsidieverzoek van € 2 ton ingediend. Dat geld moet uit het wijkbudget komen. Voordeel is dat de Europese Commissie bij het verstrekken van deze extra subsidie het bedrag dat voor wetenschap in de wijken bestemd is met € 1 miljoen verhoogd. “Ik vind dit echt een mooi initiatief en een mooi idee” zo gaf Bleijie aan in de commissievergadering Werk & Middelen van 15 april. “Wetenschap wordt hiermee toegankelijk gemaakt voor een publiek dat doorgaans veel minder met wetenschap heeft. Het is ook eigenlijk wel een beetje Leids om iedere te laten meegenieten en meeprofiteren van het feit dat we zo’n congres in de stad hebben in 2022’. Het CDA kon dan ook van harte instemmen met het extra subsidieverzoek, al heeft ze wel liever dat de dekking niet uit de pot Leefbaarheidsprojecten voor de wijken komt maar uit de pot reserve economische impulsen en kennisstad. “Daar zit in onze beleving ruimte en de dekking past daar beter. De pot Leefbaarheidsprojecten is een pot van Leidenaren, voor Leidenaren. Nu gaan wij bepalen wat er met dat geld moet gebeuren en daar dat mogen Leiden doorgaans zelf doen. Van onderop dus. Daarom zou de reserve Kennisstad dus beter zijn.” Ondanks dat zal het CDA dus instemmen met het subsidieverzoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.