Leiden bulkt van het erfgoed. In geen stad in Nederland is zoveel erfgoed op zo’n klein oppervlak te vinden. Maar hoe eeuwigdurend erfgoed ook is, het behoud ervan gaat niet vanzelf goed, aldus duo-raadslid Sebastiaan van der Veer. Het CDA wil het erfgoedbeleid levend houden en heeft hiervoor in de raad gepleit.

Aanleiding was het voorstel van het college om geen nieuwe erfgoednota te maken en de datum van de huidige nota tot onbepaalde tijd te verlengen. Hoewel het CDA blij is met de huidige nota (gemaakt in 2013 door CDA wethouder Jan Jaap de Haan), ook een nota heeft – net als een monument – soms onderhoud nodig om goed te blijven. Het CDA is blij te horen dat meerdere partijen zich hierbij aan hebben gesloten en het college heeft toegezegd uiterlijk over twee jaar met een evaluatie/update te komen.

Het CDA heeft ook aandacht gevraagd voor de kerkenvisie. Voor de toekomst van veel kerkgebouwen in Leiden is een evenwichtige visie van groot belang. Het college heeft op vragen van het CDA toegezegd de kerkenvisie aan de raad te zullen voorleggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.