In Arnhem wordt de "Maatschappelijke diensttijd" (MDT) ingezet om jongeren zonder inkomen te ondersteunen bij het aflossen van schulden. Dit programma biedt jongeren de mogelijkheid om door middel van maatschappelijke activiteiten hun schulden af te betalen. Daarnaast heeft het programma positieve effecten op o.a. het vergroten van jongerenparticipatie, het bestrijden van eenzaamheid en jeugdwerkloosheid, het versterken van vrijwilligerswerk en het bevorderen van sociale cohesie. Redenen genoeg voor duoraadslid Joanne Sloof om samen met Esmee van der Meer (PvdA) het Leidse college te vragen of dit ook in onze stad mogelijk is.

Onderzoek toont aan dat de aanpak van MDT in Arnhem de financiële zelfredzaamheid, het mentale welzijn en de maatschappelijke participatie van jongeren verbetert, en dat het de gemeente duizenden euro's per jongere kan besparen. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Joanne en Esmee schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarbij ze benieuwd zijn naar de reactie van het college op het onderzoek en naar de ervaringen en resultaten van het huidige MDT-programma in Leiden, dat momenteel wordt uitgevoerd door Studio Moio.

Goed nieuws! Het College geeft in de beantwoording aan dat ze bereid zijn om in gesprek te gaan met de gemeente Arnhem om hun ervaringen te horen over het MDT-traject wat zij aanbieden. In Leiden wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn om jongeren met schulden te helpen. De inzet van een MDT-traject in de vorm van een tegenprestatie is één van de opties om jongeren met schulden te helpen.

Ook volgt uit de beantwoording dat het MDT-programma dat wordt uitgevoerd binnen de gemeente Leiden leidt tot positieve ervaringen onder de jongeren, zowel wat zij zelf leren van het changemakerschap, als ook de ideeën die zij hebben over ingewikkelde maatschappelijke opgaven zoals discriminatie, rechten van jongeren, gezond leven en onderwijs dat past bij iedereen. MDT UniverCity voor Changemakers wordt uitgevoerd in de gemeente Leiden en loopt tot 2024. Er doen gedurende de looptijd van het project 120 jongeren mee, maar dit is slechts een deel van de opbrengst. Het doel is om impact te vergroten voor jongeren, organisaties en onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.