24 juni 2022

Meer waardering voor onze veteranen!

Duo-raadslid Annelies van Vark vindt erkenning en waardering van veteranen heel belangrijk. Van Vark: “Zij hebben zich immers wereldwijd en vaak onder moeilijke omstandigheden ingezet voor vrede en veiligheid. Daarom wil het CDA een Witte Anjer perkje in Leiden.“ 

Duo-raadslid Annelies van Vark heeft 23 juni aan de verantwoordelijk wethouder Ashley North gevraagd in Leiden een Witte Anjer perkje aan te leggen en te onderhouden. Ook heeft zij gevraagd om een informatiebord bij het perkje, om daarmee de erkenning en waardering voor veteranen zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers van de stad. De wethouder heeft positief gereageerd en gaat het plan van het CDA uitvoeren. Van Vark licht toe: "Ik ben erg blij dat nu in Leiden ook dit perkje komt voor onze veteranen!" 

Ieder jaar op de laatste zaterdag in juni is het Veteranendag. Op deze dag worden de Nederlandse veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. In 2019 heeft het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag een oproep aan gemeenten gedaan om een Witte Anjer perkje aan te leggen als blijk van erkenning en waardering voor de veteranen. Inmiddels is in 136 gemeenten een perkje aangelegd en is in tientallen andere gemeenten het besluit genomen. Dankzij het CDA krijgt Leiden nu ook een perkje.  

Vragen? Stuur een bericht naar Annelies via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.