14 november 2022

Mooi begrotingsresultaat voor het CDA!

Een noodfonds voor verenigingen die kampen met hoge energierekeningen, een actieplan voor de lokale economie en meer geld voor Leidenaren die in armoede leven. Het CDA Leiden is trots op de begroting 2023 die door de gemeenteraad is aangenomen!

In de begroting die het college aan de gemeenteraad presenteerde zaten al een aantal mooie CDA punten, mede op basis van het coalitieakkoord van GroenLinks/D66/PvdA/CDA. Zo wordt een start gemaakt met de aanpak van eenzaamheid, gaat het aantal handhavers op straat in 2023 omhoog en gaat worden begonnen met de verbetering van verkeersveiligheid, in het bijzonder rondom scholen.

Er was bovendien een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenteraad om zelf invulling aan te geven. Door goede samenwerking tussen alle partijen is het gelukt om met een gezamenlijk voorstel te komen voor de invulling ervan, het zogenaamde “verzamelamendement”.

Het CDA heeft zich daarbij hard gemaakt voor het energiefonds voor verenigingen, het actieplan voor de lokale economie (inclusief snellere vergunningverlening) en een verhoging van het maatwerkbudget voor Leidenaren die in armoede leven. Al deze voorstellen maken onderdeel uit van het verzamelamendement. Het CDA is bovendien blij dat een deel van de beschikbare 3 miljoen niet wordt uitgegeven, maar in de reserve wordt gestopt gezien de onzekere tijden waar we nu in leven.

Tot slot zijn ook een aantal CDA moties aangenomen, waaronder versnelling van de aanpak van sportpark de Mors en een onderzoek naar beschikbare locaties voor kinderopvang als kinderopvang straks (bijna) gratis wordt. Ook is een CDA motie aangenomen die het college vraagt om in gesprek te gaan met het Rijnsburg Bloemencorso. Tot de jaren ’90 kwam het bloemencorso elk jaar door Leiden. Het CDA Leiden ziet het Rijnsburg Bloemencorso graag terugkeren naar Leiden. Een positieve manier om de polarisatie tussen stad en platteland tegen te gaan door middel van een toegankelijk evenement voor jong en oud!

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Stuur een mail naar onze fractievoorzitter Sebastiaan van der Veer via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.