De bibliotheek is een basisvoorziening voor alle inwoners van Leiden. Het CDA vindt daarom dat de
bibliotheek een A-plek verdient in onze stad. Dat kan door de huidige locatie aan de Nieuwstraat op
te knappen of door een nieuwe plek. De gemeente had het V&D pand al heel snel doorgestreept,
maar bevestigt na vragen van het CDA dat ook dat pand nu onderzocht wordt als mogelijke locatie
voor de bibliotheek.

Sebastiaan van der Veer (duo-raadslid CDA Leiden): “Het is jammer dat een juweel als het voormalige
V&D pand in het hart van onze binnenstad nu grotendeels leeg staat. Het zou een gemiste kans zijn
als dit monument niet meegenomen worden in de inventarisatie van nieuwe locaties voor de
bibliotheek. Laten we straks een eerlijke afweging maken tussen alle verschillende alternatieven.”
De mogelijke verhuizing van de bibliotheek is onderdeel van een veel groter verhuisplan binnen de
culturele sector. De financiële staat van veel culturele instellingen is zorgwekkend, en dat komt
onder andere doordat relatief veel geld op gaat aan huisvesting. Zolang de culturele instellingen in
staat worden gesteld om hun activiteiten zo goed mogelijk te continueren, is het CDA voorstander
van deze verhuisbeweging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.