Om maar eens direct met de deur in huis te vallen: het CDA is voor een extra hockeyveld en wil graag het schoolplein en de van Vollenhovenkade stevig vergroenen.  Duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia: "De afgelopen jaren heeft het CDA zich op een constructieve manier ingezet om tot een betaalbaar plan met voldoende draagvlak te komen. Voor ons is het geen keuze tussen óf een hockeyveld óf vergroenen. Het kan wat het CDA betreft allebei!"

Ondanks dat het CDA geen groot fan is van lokale referenda, wegen wij de uitslag wel zwaar mee in onze uiteindelijke beslissing. Tobias Sandoval Garcia: "Nu dit referendum er is, moeten we ermee leren leven. Is er straks een meerderheid tegen het huidige plan dan weegt dat voor de CDA-fractie zwaar mee in de definitieve keuze."

Stemadvies?

Het CDA staat vrij neutraal in de keuze die gemaakt kan worden tijdens het referendum. Sandoval Garcia: "Er is een lichte voorkeur om vóór het raadsvoorstel te stemmen want beter iets dan helemaal niets. Daarbij wil ik nog wel de kanttekening plaatsen dat het wat ons betreft goedkoper kan en wij andere inrichtingskeuzes hadden gemaakt. Maar nogmaals: beter wel iets dan helemaal niets." Hieronder licht het CDA haar standpunt nader toe. 

Extra hockeyveld nodig

Het moge duidelijk zijn: het CDA is vanaf het begin al voorstander van een extra hockeyveld. Duo-raadslid Sandoval Garcia: "Sport in de stad is belangrijk. LHC Roomburg is de enige hockeyclub in onze stad, en dat is ook te zien aan de wachtlijst. Daarnaast verwacht de club de komende jaren nog te groeien in het aantal leden. Wat ons betreft is een extra hockeyveld dus geen overbodige luxe." 

CDA wil meer groen op schoolplein Lorentzschool en van Vollenhovenkade 

Het CDA vindt het huidige schoolplein van de Lorentzschool geen gezicht. Sandoval Garcia: "Het is een zee van tegels en betonblokken. Wij willen zo snel mogelijk dat de gemeente aan de slag gaat met het vergroenen van dit schoolplein." Ook het afsluiten van de van Vollenhovenkade vindt het CDA geen probleem. Sandoval Garcia: "De verkeershinder is beperkt, ouders kunnen nog steeds veilig hun kinderen naar school brengen en met het afsluiten komt er meer ruimte voor de natuur. Prima voorstel dus." 

Financiele plaatje 

Een groot bezwaar van het CDA op de plannen van de partijen PvdA, D66 en GroenLinks is het financiele plaatje. Duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia: "Dankzij het CDA is er al ruim 1,5 miljoen bespaard door het schrappen van het theehuis. Het is bekend dat linkse partijen graag veel geld uitgeven maar dit theehuis ging het CDA echt te ver."

Nog steeds kosten de totale plannen van het Roomburgerpark ruim 4 miljoen euro waarbij het CDA  mogelijkheden ziet om het plan goedkoper te maken. Sandoval Garcia: "Wij zullen ons daar, op een constructieve manier,  voor blijven inzetten. Met belastinggeld moet namelijk zorgvuldig om worden gegaan."

Beter iets dan niets

Het CDA is en blijft kritisch op de plannen van het College inzake Roomburgerpark. Maar dit alles betekent niet dat wij een negatief stemadvies verstrekken. Duo-raadslid Sandoval Garcia: "Aan sport en een vitaal verenigingsleven hecht het CDA grote waarde. Vandaar hanteren wij het motto: liever wel een extra hockeyveld dan helemaal niets." 

Verder geldt voor het CDA  dat de uitslag van het referendum mee wordt genomen in de uiteindelijke beslissing. Sandoval Garcia: "Als er een duidelijk nee komt dan moet dit plan van het gemeentebestuur van tafel. Een eventueel nieuw voorstel moet  wel gedragen worden door de wijkbewoners." 

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Stuur een mail naar duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.