Ondernemers

Een belangrijk onderdeel van het verbeteren van het ondernemersklimaat is het omlaag brengen van de huidige hoge lasten. Het CDA wil de OZB voor ondernemers verlagen. Het CDA wil ondersteunende programma’s voor startende ondernemers, zoals voldoende geschikte vestigingsruimte, faciliteiten voor het voeren van een bedrijf aan huis en incubators (een bedrijf dat andere nieuwe bedrijven helpt met starten en groeien). Investeren in bereikbaarheid is cruciaal voor ondernemend Leiden. Daarnaast willen we dat de focus op de bedrijventerreinen die Leiden kent blijft liggen op de bedrijvigheid en niet op woningbouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.