CDA Midden-Delfland

Rob Zwaard "Voor een gemeente waar we veilig kunnen wonen"

Wij willen meer woningen die aansluiten op de woonbehoefte van onze eigen inwoners. Vooral woningen voor starters, zoals jonge gezinnen, en ruime appartementen voor senioren die een eengezinswoning achterlaten. De nog beschikbare bouwlocaties moeten zorgvuldig voor deze doelgroepen worden ingezet.

Het CDA wil dat het veilig is op straat. De criminaliteit moet omlaag. Gelukkig hebben we in alle dorpen een actief buurtpreventieteam. Wij willen dat in ieder dorp ook een wijkagent beschikbaar is.

 

Desiree Langeveld "Voor een gemeente waar we naar elkaar omkijken"

Het CDA staat voor een samenleving waar iedereen kan meedoen en speelt in op ieders mogelijkheden. Dat betekent ook dat we zorg geven aan mensen voor wie de mogelijkheden -om welke reden dan ook- beperkt zijn. De financiële middelen moeten hiervoor in de komende jaren toereikend blijven.

Ouderenzorg van goede kwaliteit die passend en betaalbaar is met persoonlijke aandacht is van belang. Twee groepen waar we ons daarnaast voor inzetten zijn eenzame ouderen en kinderen die opgroeien in armoede.

Arie van den Berg "Voor een gemeente met plek voor alle boeren"

Onze boeren zijn zelfstandig ondernemers die hun eigen keuzes maken en dat is nu al terug te zien in de grote diversiteit aan agrarische bedrijven.

Sommigen kiezen voor concentratie op één product (melk, vlees), anderen kiezen voor verbreding met allerlei functies (natuur, recreatie, zorg).

De variatie is goed, dat houdt het gebied vitaal. Wij willen dat de gemeente de keuzes van boeren respecteert en boeren helpt die ervoor kiezen iets nieuws te proberen.

Jan Cornelissen "Voor een gemeente die respecteert wat waardevol is"

Duurzaamheid is bewust zijn van alles wat waardevol is: een veilige en leefbare omgeving, schone energie, behoud van de natuur, solide gemeentefinanciën en een rendabele economie. Daarbij wil het CDA vooral ruimte bieden voor initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers.

We gaan los van gas; aardwarmte wordt de warmtebron voor bedrijfsgebouwen en voor nieuwe en uiteindelijk ook bestaande woningen. Met de woningcorporatie en particuliere eigenaren willen we huizen energiezuiniger maken. In de openbare ruimte is meer plek nodig voor water en voor groen.

Veronique van 't Westeinde "Voor een gemeente met vitale dorpen"

Om de levendigheid van onze dorpen sterk te houden of te versterken is het goed dat er in een integraal centrumplan gekeken wordt naar de benodigde ontwikkelingen. Voldoende winkelaanbod, een veilige verkeersituatie en genoeg parkeerplaatsen hebben hierbij onze aandacht.

We vinden het belangrijk om ondernemers op een gepaste wijze in staat te stellen om een winkel, horecagelegenheid of andere voorziening te behouden of te openen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.