22 januari 2016

Desiree komt de CDA fractie versterken

Naast gekozen raadsleden voorziet de gemeentewet ook in “burger commissieleden”. Zij nemen deel aan het overleg in de raadscommissie, maar mogen niet optreden in de raad. Dat is alleen voor gekozen raadsleden. Het CDA heeft met 5 raadsleden al een stevige basis maar aanvulling is zeker welkom. Er werd dan ook al enige tijd rondgekeken naar uitbreiding met één of enkele burgercommissieleden. Dit om de kennis van de fractie te verbreden maar ook voor de toekomst. Zo kan iemand die interesse heeft om binnen de plaatselijke politiek werkzaam te zijn zich inwerken en op juiste gronden beslissen of zijn/haar politieke ambitie binnen de ( christelijke) politiek ligt. 

Om de paar maanden organiseert het CDA-bestuur een denktank, een overleg waar  onderwerpen besproken worden die op dat moment binnen de Gemeente Midden Delfland hoge prioriteit hebben. Op zo’n avond was Desiree Langeveld aanwezig en zij gaf te kennen interesse te hebben om werkzaam te zijn binnen het plaatselijke CDA. Na een paar maanden meedraaien was ze nog steeds enthousiast en is het burger-commissie-lidmaatschap voor haar aangevraagd. Desiree is in de raadsvergadering van 17 november j.l. beëdigd als burgercommissielid voor het CDA. Zij heeft een brede interesse, is spontaan en is zich zeker bewust van de verantwoordelijkheid die de politiek van ons vraagt. Wij, de overige fractieleden, zijn dan ook heel erg blij met haar komst en we zijn er van overtuigd dat zij een aanwinst is voor ons CDA team. Hieronder een stukje waarin zij zichzelf aan u voorstelt.

Mijn naam is Desiree Langeveld en samen met mijn man en twee zonen van 17 en 14 jaar woon ik al een aantal jaren met heel veel plezier in Den Hoorn. Ruim 10 jaar geleden zijn wij vanuit Delft naar Den Hoorn verhuisd, mede omdat onze kinderen hier op school zaten. In het dagelijks leven werk ik fulltime bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond als Jeugdbeschermer en als Vice-voorzitter van de ondernemingsraad. Het werken binnen de Jeugdbescherming doe ik al vele jaren met zeer veel plezier en met grote inzet. Ik vind het een voorrecht om te mogen werken met vrijwel de meest kwetsbare doelgroep binnen onze samenleving:  kinderen en jongeren waarbij de veiligheid ernstig in het geding is. 

Naast mijn werk zet ik mij nog in als wijkouderling binnen de kerkelijke PKN gemeente t'Woudt. Ik durf bijna wel met recht te zeggen dat dit een van de mooiste kerkjes van Nederland is.

Een aantal maanden geleden ben ik met veel enthousiasme begonnen in het meedraaien met de fractie van het CDA. Ik voel mij binnen de fractie meer dan welkom en ervaar voldoende ruimte om het werk te mogen leren kennen. Na een aantal maanden te hebben meegedraaid durf ik wel te zeggen dat het een vak apart is. Binnen de fractie heb ik aangegeven dat ik veel om mensen geef en vooral om de meest zwakkeren binnen onze samenleving. Als ik naar het verkiezingsprogramma van het CDA- Midden Delfland kijk dan staat er beschreven dat de aandacht van het CDA vooral uitgaat naar mensen en in het bijzonder naar mensen die zonder onze hulp niet volwaardig aan de samenleving deel kunnen nemen. Mijn levens visie sluit hier heel mooi op aan en ik hoop van harte mij nog veel jaren te mogen inzetten binnen deze mooie partij.

Desiree Langeveld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.