18 februari 2022

Kamerlid Derk Boswijk op bezoek in Midden-Delfland

Op vrijdag 4 februari bracht Derk Boswijk, Tweede Kamerlide voor het het CDA met oa landbouw in zijn portefeuille, een bezoek aan Midden-Delfland. Het bezoek vond plaats bij Hoeve Bouwlust in Maasland, waar hij een rondleiding kreeg van Peter de Vette.

De boerderij en de redenen van Pter om weer te starten met het melken van koeien alsook het zuivellokaal voor verwerking van de zuivel van Delflands Hof hadden de interesse van het kamerlid. Bij de lunch kreeg Derk een korte presentatie van de Midden-Delfland Vereniging over het gebied en de waarde voor de omgeving door voorziter Koos Karssen. Wethouder Frank ten Have vertelde over de plannen voor de boeren om meer zuivel te kunnen verwerken in het gebied met de coöperatie. Kandidaat raadslid Henk Rodenburg heeft uitgelegd hoe de situatie van het weidevogelbeheer in Midden-Delfland is; met veel energie en inzet van vrijwilligers en veehouders zijn er in een aantal polders prima resultaten. Rob Zwaard, fractie voorzitter CDA Midden-Delfland, gaf aan hoe zijn partij hier in zit met het oog op de verdere toekomst van de veehouderij zo tussen de steden. Na een discussie met een aantal veehouders over hoe nu verder in de Tweede Kamer over o.a. de problematiek van de stikstof en de toekomst van de veehouderij, vervolgede Boswijk zijn tour naar Rotterdam. 

In de filmpjes hieronder vertellen wethouder Frank ten Have, fractievoorzitter Rob Zwaard en raadslid Arie van den Berg over het werkbezoek van Derk Boswijk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.