Bert Gerritse

Bert Gerritse (81 Jaar):

Als senior wil ik binnen het CDA eraan werken dat CDA-wethouders en gemeenteraadsleden:

  • beslissingen nemen in en eerlijk en open overleg en via een goede communicatie met de inwoners;
  • er voor gaan zorgen dat er - eindelijk eens - voor een leefbaar Den Hoorn de noodzakelijke winkelvoorzieningen tot stand komen;
  • werken aan een sociale zekerheid die stimuleert en niet uitsluit;
  • werken aan veilige fiets- en looproutes;
  • werken aan betaalbare woningen voor starters;
  • werken aan aanpasbare woningen (met zorg) voor ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.