06 december 2021

CDA en SGP bezorgd over digitale veiligheid

CDA en SGP bezorgd over digitale veiligheid

De SGP Ridderkerk en het CDA zijn bezorgd over de digitale veiligheid van de gemeente Ridderkerk. Dat blijkt uit vragen die beide partijen samen aan het college hebben gesteld. Aanleiding voor deze vragen is het feit dat het alweer een jaar geleden is dat de rekenkamercommissie een rapport uitbracht waaruit bleek dat de beveiliging van de informatie op het gemeentehuis nog veel te wensen over liet. Omdat niet duidelijk is wat het college het afgelopen jaar met dit rapport heeft gedaan, hebben de SGP en het CDA hierover nu vragen gesteld.

“In een tijd waarin cybercrime aan de orde van de dag is, is het belangrijk dat de beveiliging van de digitale systemen van de gemeente op orde is. Wat ons betreft wordt hieraan dan ook prioriteit gegeven. Het verbaast ons dan ook dat we hierover het afgelopen jaar niets meer van hebben gehoord”, zo licht SGP-raadslid Peter Kranendonk de vragen toe. De SGP heeft bij de behandeling van het rekenkamerrapport het college gevraagd om de beveiliging tweejaarlijks te laten doorlichten door een externe auditor. Onduidelijk is echter of er inmiddels überhaupt al een externe auditor is aangesteld. De partij wil weten of hier ook werk van is gemaakt.

Het is nog maar de vraag of de zorgen die in het rekenkamerrapport naar voren kwamen inmiddels verleden tijd zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep eerder dit jaar gemeenten nog op om werk te maken van de beveiliging van hun digitale systemen, onder meer door hiervoor structureel voldoende budget vrij te maken. “Wij willen weten in hoeverre de aandachtspunten die de VNG heeft meegegeven, zijn opgepakt en uitgevoerd”, verklaart CDA-raadslid Victor Mijnders. 

Het CDA vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van onze inwoners te allen tijde goed beschermd worden. En daarnaast moet de dienstverlening vanuit de gemeente niet in gevaar komen als gevolg van een digitale aanval.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.