27 november 2021

CDA Ridderkerk gelooft in gastvrijheid, ook voor mensen in nood

Na jaren van afwezigheid is er opnieuw een asielzoekersboot in de Haven van Ridderkerk aangemeerd. Op het schip kunnen maximaal 70 mensen verblijven. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hiertoe besloten, omdat de asielzoekerscentra in Nederland overvol zitten. Zo vol zelfs dat mensen in hallen en in tenten overnachten. Met het oog op de temperaturen in de herfst en de winter is dat niet wenselijk. Het CDA Ridderkerk steunt dan ook de opvang van deze groep asielzoekers in Ridderkerk. Het gaat ons erom dat mensen die in nood hun land ontvluchten in Nederland gastvrij kunnen worden ontvangen.

De vluchtelingen komen vanuit de opvanglocatie in Ter Apel. Zowel overdag als ’s nachts is er toezicht op de boot, zodat er aan boord een veilig klimaat blijft en ook de relatie met de omliggende buurt intact blijft. Op het schip worden drie maaltijden per dag geserveerd. Ook is er koffie, thee, melk en water. Er zijn gelukkig ook eigen wasmachines aan boord, zodat de vluchtelingen hiervoor niet op zoek hoeven te gaan naar een plek waar ze hun kleding kunnen wassen. Vanuit het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is ook een huisarts en een tandarts beschikbaar. Om verveling onder asielzoekers tegen te gaan, is Facet gevraagd om overdag activiteiten te regelen voor de mensen.  

Verder is het zo dat de integratie van nieuwkomers volgens de Wet inburgering vanaf 2022 meer belangrijk wordt voor de samenleving. Ook het CDA Ridderkerk vindt dat asielzoekers snel moeten kunnen gaan meedoen aan de samenleving. Het is belangrijk dat elke vluchteling een baan vindt of een opleiding gaat volgen. Met betrekking tot de arbeidsmigranten is het CDA Ridderkerk  van mening dat ze goede huisvesting moeten kunnen vinden. Wel moet dit niet ten koste gaan van de beschikbare woningvoorraad voor Ridderkerkers. Bij de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten is het belangrijk dat deze woningen zo veilig mogelijk kunnen zijn en zo min mogelijk belastend voor de buurt. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeente en de uitzendbranche. Wel is het belangrijk dat er streng gehandhaafd wordt op het aantal tijdelijke arbeidsmigranten in eengezinswoningen en appartementen. Verkamering dient tegengegaan te worden. Bij de huisvesting van arbeidsmigranten behoort de buurt in een vroeg stadium betrokken te worden.

Het CDA Ridderkerk is van mening dat arbeidsmigranten goed op de hoogte behoren te zijn van de beschikbare taalcursussen, de publieke voorzieningen en de belangrijkste regels die in Nederland gelden. Ook is het van essentieel belang dat zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen die in Nederland mogen blijven zich inspannen om de Nederlandse taal zo goed mogelijk te leren. Want taal is vaak  het toegangsticket tot een volwaardig bestaan in onze samenleving, waarbij mensen elkaar eerder kunnen begrijpen doordat ze één en dezelfde taal spreken.

Initiatieven, vragen of problemen met betrekking tot de asielzoekersboot kunnen worden gemaild naar het e-mailadres [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.