18 december 2021

CDA Ridderkerk heeft oog voor mensen in armoede en met schulden

Geld kan wel degelijk gelukkig maken. Te weinig hebben, tekort ervaren, leidt tot stress en dat tast ook het IQ aan, zoals uit onderzoeken blijkt.

Het tegenovergestelde hiervan is ook waar. Overvloed hebben, betekent meer levensvreugde, meer creativiteit en een hogere intelligentie. 

Het CDA Ridderkerk vindt het belangrijk dat de bijstandsuitkering hoger wordt en dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. En dat er meer maatwerk door de gemeente wordt geleverd. Recht doend aan de situatie van mensen. Rekening houdend met datgene dat voor mensen behapbaar is. Zodat mensen stap voor stap uit het dal kunnen klimmen. En met meer en meer vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Vrij van schulden, vrij van schaamte. Zodat ook steeds meer vaders en moeders hun oprechte aandacht ook aan hun eigen kinderen kunnen geven!

Want armoede brengt vaak eenzaamheid en isolement met zich mee.

Waarbij het verlies van een huis, dakloosheid, ernstige sociale en psychische effecten heeft voor de betrokkenen en waarbij het ook problemen en kosten veroorzaakt voor degenen om wie het gaat en ook voor de samenleving. Het is belangrijk dat risicogroepen daarbij zo veel mogelijk preventief bereikt worden om schulden en ellende in de toekomst te voorkomen.

Ook pleit het CDA Ridderkerk ook voor een actieve benadering van verborgen dakloosheid. Zoals die aanwezig kan zijn bij gezinnen, die door allerlei oorzaken geen huis meer hebben en op de bank bij bekenden slapen. Het is belangrijk dat dezen in beeld komen en ook blijven. En dat ze ondersteund gaan worden.  

Er zijn namelijk veel regelingen, mogelijkheden en organisaties in Ridderkerk die beogen om de armoede, dakloosheid en eenzaamheid te verminderen. Het CDA Ridderkerk wil daarbij ook inzetten op preventie, waarbij (schuld-) hulpverleningstrajecten zo vroegtijdig mogelijk worden opgestart en zo effectief mogelijk worden ingezet.

Eigenlijk zouden de voedsel-, kleding- en fietsenbank niet nodig hoeven te zijn, maar zo lang ze er zijn behoren deze vrijwilligersorganisaties vanuit de gemeente optimaal gefaciliteerd te worden.

Het CDA Ridderkerk heeft daarbij de volgende speerpunten:

  • Meer bekendheid van en een betere toegang tot de gemeentelijke voorzieningen op het vlak van armoede en daklozenopvang;  
  • Zo vroegtijdig en effectief mogelijk (schuld-) hulpverleningstrajecten opstarten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.