08 november 2021

CDA Ridderkerk koestert behoud historische gebouwen

CDA koestert het behoud van historische huizen en gebouwen

Het CDA Ridderkerk staat ervoor dat het verleden van Ridderkerk ook in de toekomst toegankelijk blijft. Het is namelijk belangrijk dat zowel ouderen als jongeren zich verbonden kunnen blijven voelen met datgene waarin Ridderkerk zich onderscheidt van steden als Rotterdam en Dordrecht. 

De Ridderkerkse identiteit komt ook tot uiting in het cultureel, religieus, agrarisch en historisch erfgoed. Dit erfgoed bestaat ook uit betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. 

Het CDA steunt daarbij zowel grotere restauratieprojecten als het noodzakelijke onderhoud aan kleinere (industrieel) cultuurhistorische monumenten. 

CDA-wethouder Peter Meij heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat meerdere historische gebouwen in Ridderkerk de status van monument hebben gekregen. Daardoor zijn deze panden, met het oog op de toekomst, beschermd tegen verval en sloop.    

Het CDA vraagt daarbij ook aandacht voor het rijke havenverleden van Ridderkerk. 

Voor de komende jaren focust het CDA op: 

  • Dat de Oudheidkamer, de Huishoudschool en de Johannes Postschool toegankelijk blijven voor publiek;  
  • Dat de gemeente langs de wegen in Ridderkerk wegwijzers gaat plaatsen met betrekking tot waar het cultuurhistorisch erfgoed is te vinden;  
  • Dat het Ridderkerkse wapen ‘Sint-Joris en de Draak’ extra onder de aandacht gebracht zal en blijft worden door onder andere een informatiebord bij De Draak (glijbaan op het dorp) te plaatsen voor Ridderkerkse jeugd;
  • Dat de Kerkenvisie Ridderkerk verder wordt uitgewerkt. Deze visie houdt in dat er wordt gekeken naar welke kerkgebouwen voor Ridderkerk bewaard kunnen blijven; 
  • Dat het kunstwerk van de Beverbol wordt teruggeplaatst in Ridderkerk-Bolnes; 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.