17 februari 2022

CDA Ridderkerk weigert een weg door de boomgaard bij de Noldijk

De boomgaard bij de Noldijk en de Rijksstraatweg in Rijsoord heeft jarenlang de gemoederen in Ridderkerk bezig gehouden. De eigenaar van de boomgaard had destijds de bomen gekapt, waarna er juridische procedures volgden die ertoe hebben geleid dat de bomen opnieuw geplant zijn.  

Bij de aanleg van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn er ook plannen gemaakt om het bedrijventerrein meer toegankelijk te maken door een weg aan te leggen dwars door de boomgaard. Het CDA Ridderkerk is hier al jarenlang op tegen. Omdat het de leefbaarheid van de wijk eromheen bedreigt en aantast. Het verkeer leidt dan tot veel (geluids-) overlast voor de bewoners van de Noldijk en de Rijksstraatweg. Ook zorgt het ervoor dat er meer fijnstof in de buurt neerdaalt.  

Het CDA Ridderkerk is voorstander van een andere oplossing. Namelijk een extra ontsluiting vanuit Nieuw Reijerwaard meteen naar de A15. Het CDA Ridderkerk heeft de afgelopen jaren deze lijn vastgehouden en is vastbesloten om deze koers ook de komende jaren voort te zetten. Het past binnen ons principe van ‘publieke gerechtigheid’. Dat wil zeggen dat de overheid via een hoog niveau van publieke dienstverlening zichzelf kenbaar maakt als betrouwbaar, duidelijk en waardevast.

Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden en behoort rechtvaardig te zijn. Gelijke gevallen gelijk te behandelen. En daarbij te zorgen voor mensen die in een kwetsbare situatie zitten. De boomgaard aan de Noldijk behoort voor het CDA Ridderkerk tot een van de kwetsbare plekken in Ridderkerk die bescherming nodig hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.