13 februari 2022

CDA Ridderkerk wil de wijkwinkelcentra behouden

Het CDA Ridderkerk vindt het belangrijk dat wijkwinkelcentra voor iedereen in Ridderkerk bereikbaar en toegankelijk zijn. In het bijzonder is het belangrijk dat buurtsupermarkten op loopafstand liggen van onze ouderen.

We vinden het wezenlijk dat lokaal gewortelde bedrijven verder kunnen groeien, waarbij er ook door ondernemers wordt bijgedragen aan de vitaliteit van buurten en wijken. Het CDA wil dat de gemeente de regie houdt op thema’s als leegstand, veiligheid en een aantrekkelijke, groene en schone, openbare ruimte.

Het is belangrijk dat lokale ondernemers betrokken blijven bij de leefbaarheid van de buurt. Dit past ook bij de visie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden wat het CDA Ridderkerk betreft gebruikt om startende en kleine ondernemers tijdelijk te huisvesten.

Met de verdere uitwerking van de Centrum- en Mobiliteitsvisie zet het CDA in op een sterk Ridderkerks centrum. We willen daarbij een ‘blauwe zone’ realiseren op de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum.

We vinden dat de nieuwe inrichting van het Dillenburgplein dienstbaar behoort te zijn aan de omwonenden, de bezoekers en de winkeliers. En we blijven gaan voor het behoud van de winkelstrips op Plein Oost en in West.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.