19 november 2021

CDA Ridderkerk ziet dat kunst en cultuur het leven verrijken

We worden er warm van als we zien dat jongeren en ouderen toegang hebben tot plekken waar kunst en cultuur worden beleefd. Waarom?

Omdat kunst en cultuur plezier en ontspanning geven en ook de mogelijkheid om jezelf te uiten en een zinvolle invulling te geven aan je leven. Muziek, toneel of andere vormen van expressie, creativiteit en cultuur geven de mogelijkheid om jezelf te ontplooien, te ontwikkelen en je te verbinden met anderen. Om gemeenschapsgevoel en verbondenheid – ergens bij horen – te ervaren. Dit kan ervoor zorgen dat gevoelens van isolatie, eenzaamheid of vervreemding verminderen of zelfs verdwijnen. Het kan er ook voor zorgen dat psychisch lijden soms beter te dragen is.

Daarom is het zo belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen zijn voor de beoefening van amateurkunst en alle andere vormen van creativiteit. En dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente. Waarbij ook de inzet van het ‘steunpakket cultuur’ tijdens en na de coronatijd een aandachtspunt is en blijft.

We vinden het fijn als orkesten, koren, kunstkringen en verenigingen in wijken zichtbaarder worden, zodat dit de saamhorigheid in buurten ten goede komt. Wat zou het mooi zijn als er concerten, exposities en tentoonstellingen in de wijken worden georganiseerd.

Het CDA ziet daarom dat een sterk en vitaal verenigingsleven essentieel is voor Ridderkerk. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het hart van onze samenleving. Want hier leren jong en oud met elkaar om te gaan, met elkaar samen te werken, hoogte- en dieptepunten te beleven en dit samen te verwerken. En om ook verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Elkaar door dik en dun te (blijven) steunen, vriendschappen voor het leven aan te gaan, juist ook als het leven soms verdrietig en moeilijk is. Om juist dan elkaar vast te blijven houden. En om te (blijven) zien naar elkaar. Elkaar de hand te reiken. En elkaar op te beuren en te troosten.

Het CDA Ridderkerk is daarom van mening dat verenigingen en clubs door de gemeente gefaciliteerd behoren te worden. Dat er gebouwen beschikbaar behoren te zijn om daarin samen te komen, dat er zo min mogelijk regels zijn en dat vergunningen zo snel mogelijk worden verleend, nadat de benodigde papieren daarvoor bij de gemeente zijn ingeleverd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.