21 december 2021

Motie Inclusiviteitstoets aangenomen in de gemeenteraad

Als CDA Ridderkerk zien we dat er in de gemeente steeds meer ingezet wordt op integrale toegankelijkheid voor mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking. De voorgestelde aanpassing om bushaltes toegankelijker te maken is hier een mooi voorbeeld van. Toch zien we als CDA en PvdA dat er op dit onderwerp kansen niet benut worden en dat soms integrale toegankelijkheid weleens vergeten wordt.

Daarom zetten we vandaag vanuit ons uitgangpunt van solidariteit de volgende stap op dit onderwerp, want het CDA en de PvdA hebben de handen ineen gelagen om de toegankelijkheid in Ridderkerk te verbeteren voor mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking. Met deze motie willen we ervoor zorgen dat zowel de raad, het college en de ambtenarij getriggerd worden om per voorstel na te gaan welke kansen er liggen om de toegankelijkheid in Ridderkerk te verbeteren. We stellen daarom voor om een zogenoemde inlusiviteitstoets op te nemen bij alle voorstellen die richting de raad komen. Dank aan GL, Leefbaar, BO1 en van Vliet en Kloos voor het mede indienen van deze motie en we hopen dat onze motie op een brede steun kan rekenen om zo de kansen voor een toegankelijker Ridderkerk te benutten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.