Energietransitie Ridderkerk 

Voorzitter,

Allereerst dank aan de rekenkamer voor de bijdrage aan het rapport energietransitie Ridderkerk. Wij allen staan aan de vooravond van één van de meest complexe opgave van deze eeuw, met als doel een energie neutrale samenleving. Met de vastgestelde warmtevisie is er veel ruimte voor onze inwoners om tijdig de eerste stappen te zetten, met o.a. het verduurzamen van eigen woning.

Subsidies zullen hier zeker besluitvorming kunnen versnellen. Wij vragen ons echter wel af, of het college inzicht heeft, over de hoogte van benodigde subsidies. Met de energietransitie is het van belang, dat op de meest efficiënte manier warmte kan worden geproduceerd en aangevoerd dan wel middels andere voorzieningen kan worden opgewekt zoals de warmtepomp.

Ook hier blijft het motto “haalbaarheid en betaalbaarheid.” Restwarmte zal binnen onze gemeente mogelijk een groot deel uitmaken van de warmtevoorziening. De aanleg van een warmtenet hangt een stevig prijskaartje aan en zal zeker 15 jaar duren, voordat deze kosten zijn terugverdiend.

Met het loslaten van de koppeling van gasprijzen, verliezen we in de toekomst mogelijk controle en transparantie. Energiemaatschappijen kunnen vervolgens hun eigen tarieven vaststellen, waarmee verbruikers nog wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan. Warmpjes erbij zitten, maar voor welke prijs! Voorzitter wij zijn tevens van mening, dat goed overleg en samenwerking  met aangrenzende gemeenten, hier van groot belang kan zijn om een haalbaar en betaalbare warmtevoorziening te kunnen monitoren.

Dit jaar worden we voor eerst weer opgeschrikt door aanwakkerende inflatie. Voor velen onder ons is dit een doemscenario voor de portemonnee. Het CDA is dan ook van mening, dat er voortdurend en intensief moet worden geparticipeerd met onze inwoners. Ons uitganspunt is dan ook dat een ieder warmpjes en betaalbaar de winter moet kunnen doorkomen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.