Motie Inclusiviteitstoets

Voorzitter,

Op 18 februari 2016 werd de motie van toenmalig CDA-raadslid Els Berkhout over de uitvoering VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap aangenomen. O.a. werd doormiddel van deze motie een start gemaakt met een opstellen van een lokale inclusieve agenda.

Op 7 november 2019 zetten we de volgende stap, want toen werd de motie van het CDA aangenomen om het manifest iedereen doet mee als gemeente Ridderkerk te ondertekenen. Met als resultaat dat de gemeente Ridderkerk op 30 september 2020 een handtekening zetten onder dit manifest.

Nogmaals dank aan de partijen die deze beide moties hebben ondersteund!

Als CDA Ridderkerk zien we dat er in de gemeente steeds meer ingezet wordt op integrale toegankelijkheid voor mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking. De voorgestelde aanpassing om bushaltes toegankelijker te maken is hier een mooi voorbeeld van. Toch zien we als CDA en PvdA dat er op dit onderwerp kansen niet benut worden en dat soms integrale toegankelijkheid weleens vergeten wordt.

Daarom zetten we vandaag vanuit ons uitgangpunt van solidariteit de volgende stap op dit onderwerp, want de PvdA en het CDA hebben de handen ineen gelagen om de toegankelijkheid in Ridderkerk te verbeteren voor mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking. Met deze motie willen we ervoor zorgen dat zowel de raad, het college en de ambtenarij getriggerd worden om per voorstel na te gaan welke kansen er liggen om de toegankelijkheid in Ridderkerk te verbeteren. We stellen daarom voor om een zogenoemde inlusiviteitstoets op te nemen bij alle voorstellen die richting de raad komen. Dank aan GL, Leefbaar, BO1 en van Vliet en Kloos voor het mede indienen van deze motie en we hopen dat onze motie op een brede steun kan rekenen om zo de kansen voor een toegankelijker Ridderkerk te benutten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.