CDA Ridderkerk: Geloofwaardig, Betrouwbaar, Daadkrachtig

Het CDA Ridderkerk staat voor een Geloofwaardig, Betrouwbaar en Daadkrachtig bestuur van Ridderkerk. Wij staan klaar voor de belangen van alle Ridderkerkers.

Ook vindt het CDA veiligheid en betaalbaar wonen erg belangrijk. Daarnaast verdienen de zorg voor elkaar en solidariteit in de huidige pandemie extra aandacht. We vinden dat de tweedeling in de maatschappij kleiner moet worden. De gevolgen van de klimaatverandering baren ons zorgen, maar moeten niet voor extra kosten voor de burger zorgen. Deze kosten moeten uit de rijksbegroting betaald worden.

Hieronder vindt u onze belangrijkste thema's en speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik hoop op uw stem, Ton Overheid.

Veiligheid voorop!

 • CDA Ridderkerk wil extra inzet van cameratoezicht tegen (drugs)overlast
 • CDA Ridderkerk wil geen coffeeshops in Ridderkerk
 • CDA Ridderkerk wil strengere handhaving tegen lachgasgebruik
 • CDA Ridderkerk wil waar nodig inzetten op preventief fouilleren tegen messen en andere wapens
 • CDA Ridderkerk wil de top-20 verkeersonveilige plekken de komende 4 jaar aanpakken
 • CDA Ridderkerk wil dat elk zebrapad in Ridderkerk goed verlicht wordt
 • CDA Ridderkerk  wil een goede bescherming van de gemeente tegen hackers

Betaalbaar wonen voor iedereen

 • CDA Ridderkerk wil meer betaalbare woningen in Ridderkerk voor iedereen
 • CDA Ridderkerk wil leegstaande bedrijfsruimtes ombouwen tot woningen om zo snel nieuwe woningen te creeren
 • CDA Ridderkerk wil zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen tegen speculatie. Speculatie drijft de woningprijzen op.
 • CDA Ridderkerk wil 1000 extra woningen bouwen voor een brede doelgroep, zoals starters, senioren, etc
 • CDA Ridderkerk wil dat de gemeente snel tijdelijke woningen gaat bouwen voor spoedgevallen
 • CDA Ridderkerk wil inzetten op voorrang voor Ridderkerkers bij nieuwbouw
 • CDA Ridderkerk vindt dat woningbouw, recreatie en mobiliteit met elkaar in balans dienen te zijn

Zorg voor elkaar

 • CDA Ridderkerk vindt dat de gemeente moet stimuleren tot een hechte samenleving waarin we omzien naar elkaar
 • CDA Ridderkerk wil dat er meer geld en ondersteuning komt voor verenigingen en vrijwilligers vanuit de gemeente
 • CDA Ridderkerk wil meer aandacht voor eenzaamheid en het oplossen ervan
 • CDA Ridderkerk wil dat inwoners boven 75 jaar jaarlijks worden bezocht vanuit de gemeente
 • CDA Ridderkerk wil dat de gemeente een Informatiepakket moet samenstellen voor nieuwe AOW-ers voor inzet als vrijwilliger
 • CDA Ridderkerk wil minder geluidsoverlast van verkeer door inzet van zeer-stil-asfalt (ZSA)
 • CDA Ridderkerk wil inzetten op betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Jeugdhulp en WMO

 • CDA Ridderkerk vindt dat de jeugdhulp, jeugdzorg en WMO beter georganiseerd moeten worden. Geen wachtlijsten meer!
 • CDA Ridderkerk wil geen ingewikkelde aanbestedingen meer, maar langdurige contracten jeugdhulp en WMO.
 • CDA Ridderkerk wil meer aanwezigheid van wijkteams op scholen als preventie.
 • CDA Ridderkerk wil de zorg dichtbij organiseren

Normen en Waarden

 • CDA Ridderkerk wil de zondagsrust behouden en geen openstelling van de winkels op zondag
 • CDA Ridderkerk wil het behoud van cultureel erfgoed in Ridderkerk, zoals o.m. de huishoudschool
 • CDA Ridderkerk wil een actieve opstelling van de gemeente voor maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers
 • CDA Ridderkerk wil maatregelen en handhaving van goede huisvesting van arbeidsmigranten ter voorkoming van overlast

Betaalbare duurzaamheid

 • CDA Ridderkerk vindt dat de burger niet moet opdraaien voor kosten verduurzaming, maar betaald wordt vanuit de Rijksbegroting
 • CDA Ridderkerk wil dat het isoleren van woningen in Ridderkerk gestimuleerd wordt vanuit Nationaal Isolatieprogramma
 • CDA Ridderkerk wil een versnelde vergunningprocedure voor laadpalen van elektrische auto's
 • CDA Ridderkerk wil dat de gemeente onderzoek subsidieert naar daken van gebouwen voor zonnepanelen
 • CDA Ridderkerk wil dat de gemeente burgers en bedrijven begeleidt in de subsidie-aanvraag voor verduurzaming hun gebouwen
 • CDA Ridderkerk wil dat de kliko's 4x per jaar door de gemeente schoon gemaakt worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.