Voorzitter,

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 14,15 en 16 maart was voor het CDA Ridderkerk teleurstellend. Het verlies van drie naar twee zetels zouden we gemakkelijk kunnen schuiven op de onrusten bij het landelijke CDA, maar dit doen we niet. Het is aan ons om de aankomende jaren het vertrouwen van de Ridderkerkse kiezer te winnen. Vanuit onze Christendemocratische waarden zullen we de aankomende jaren ons als middenpartij opnieuw inzetten voor een mooier en beter Ridderkerk. Voor zowel de honderden kiezers die ons hebben gesteund als natuurlijk voor elke Ridderkerker.

Vandaag wordt het coalitieakkoord Met hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk besproken. Hierin staan de plannen van de partijen 18PLUS, SGP, VVD en het CDA die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen om Ridderkerk de aankomende vier jaar mooier en beter te maken. Met dit akkoord wordt voor een groot deel voortgebouwd op de ingezette lijn van de afgelopen vier jaar. Hiermee zetten we als CDA Ridderkerk met deze coalitie weer een stap op weg naar een sterkere samenleving, waar ieder mens telt.

Zo blijft bijvoorbeeld de zondagsrust behouden in Ridderkerk, iets waar we als CDA Ridderkerk veel waarde aan hechten. Specifiek voor dit onderwerp willen we Partij 18PLUS en de VVD dan ook bedanken. Dat dit soort keuzes gemaakt worden tekent ook de instelling en inzet van de partijen die samen een nieuwe coalitie gaan vormen.

Voorzitter,

Het coalitieakkoord bestaat uit een breed scala aan onderwerpen en graag willen we hiervan een paar uitlichten

veiligheid

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen in een veilige samenleving kunnen we onze kinderen gezond en veilig laten opgroeien. Veiligheid is niet alleen een taak voor politie en justitie. Het is ook een kwestie van waarden en normen. Veiligheid en vrede zijn in de wereld geen vanzelfsprekendheid en daarin neemt Ridderkerk haar verantwoordelijkheid. We zetten in op veiligheid op straat, veiligheid in het verkeer en ict-veiligheid. Hierbij zetten we bijvoorbeeld in op meer extra verlichte zebrapaden.

Klimaat, duurzaamheid en groen.

De klimaatverandering wordt steeds duidelijker, dat vraagt om daadkracht, draagvlak en solidariteit. Dat is onze plicht naar de volgende generaties. Het CDA kiest daarom met deze coalitie voor een realistische klimaataanpak, waarmee we ieder naar vermogen een steentje bij dragen aan het herstel van onze aarde. Dat is wat rentmeesterschap van ons vraagt. Daarom zetten we o.a. in op extra isoleren, om zo het energieverbruik te verminderen. Hierbij zal vanuit een duurzaamheidsfonds deze duurzaamheidsinspanningen worden gefaciliteerd. Daarnaast blijven we inzetten op een groen en klimaatbestendig Ridderkerk

Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen raakt aan de grondwettelijke taak van de overheid om te voorzien in voldoende woonruimte voor iedereen. Als CDA Ridderkerk zijn we de verkiezingen in gegaan met het speerpunt om 1000 extra woningen te bouwen. Als coalitie zetten we op de bouw van extra woningen, voor alle doelgroepen.

Een sterke samenleving

Het CDA staat voor een Ridderkerk waarin ieder mens telt en we niemand in de steek laten. Een dorp waarin iedereen met zijn talenten een bijdrage kan leveren, maar waar we altijd omzien naar mensen die onze ondersteuning nodig hebben. Als coalitie blijven inzetten op integrale toegankelijkheid aan de hand van het VN-verdrag handicap. Recht doen aan mensen vraagt om een overheid die leert van fouten en deze herstelt waar ze tekort is geschoten. Ieder mens moet kunnen vertrouwen en rekenen op een betrouwbare en dienstbare overheid en daar willen we als coalitie dan ook op inzetten.

In goede harmonie hebben deze vier partijen elkaar gevonden en staat er nu een mooi plan op papier voor Ridderkerk. Een plan waarbij iedere Ridderkerker telt. En, zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben verwoord gaan we voor een geloofwaardig, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur van Ridderkerk.

Als CDA-fractie gaan we ons hier volledig voor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.