03 maart 2023

College van B&W gaat de mist in

U heeft al veel kunnen lezen over de stijgende OZB (woonbelasting). Deze OZB is een deel van de totale woonlasten, ook rioolheffing en de afvalstoffenheffing horen hierbij. Wij vinden dat we de woonlasten (zeker in deze dure tijden) zo laag mogelijk moeten houden. En laten we de lasten eerlijk verdelen zowel tussen inwoners en bedrijven als tussen de verschillende kernen.
Voorne aan Zee krijgt te maken met een flinke stijging van de OZB: maar liefst gemiddeld 13 procent. De verschillen tussen de verschillende kernen zijn ook nog eens aanzienlijk. In Hellevoetsluis gaan de inwoners maar liefst 19 procent meer betalen. Dat geldt dan weer niet voor ondernemers. In Hellevoetsluis gaan bepaalde ondernemers namelijk minder betalen dan het afgelopen jaar. En dat is niet te rijmen.Hier gaat het plan van het college van B&W de mist in.

Het is ook de reden waarom het CDA samen met de andere oppositie partijen een amendement heeft ingediend tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023. Hiermee wilden we dat ondernemers iets meer gingen betalen, inwoners minder en dat we een klein bedrag betalen uit de reserves van de begroting. De coalitie en het college wilde dit niet en zo krijgen inwoners het flink voor hun kiezen. Het enige dat inwoners nog kunnen doen is een kwijtschelding aanvragen. Wat wij de komende tijd blijven doen is aandringen op lage woonlasten. Bij de begroting zullen we dat doen, maar ook bij de harmonisatie van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Deze worden pas in 2025 gelijk getrokken en niet eerder zoals de oppositie (waaronder het CDA) om had gevraagd. Het college verdedigt dit door onder andere te stellen dat maar een klein deel van de inwoners een jaar langer extra hogere lasten betalen. Die kleinere groep zijn dus de inwoners van de voormalige gemeente Westvoorne. Coalitiepartijen (en met name Partij Voorne aan Zee) zien hierin geen bezwaar. Zo trekken inwoners uit elke kern wat betreft hun woonlasten aan het kortste eind met dit college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.