Samen zijn we Voorne aan Zee: een nieuwe, sterke en vooral voor onze inwoners toegankelijke gemeente. Als nieuwe gemeente moeten we opzoek naar een nieuwe balans. Het CDA staat voor krachtige dorpen en wijken. Door de krachten te bundelen leggen we een duurzame basis voor de toekomst. Voor onze eigen toekomst en die van onze kinderen. 

Back,View,Cyclists,Family,Traveling,On,The,Road,In,The

In beweging

Op naar een fietsgemeente
Actief meedoen aan de samenleving is belangrijk. Iedereen heeft een talent en kan iets betekenen voor Voorne aan Zee. Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt die, als het even kan, in zijn eigen omgeving. We willen onze omgeving steeds gezonder maken, zoals rookvrije plekken, gezonde sportkantines en watertappunten.

Fietsen is gezond, duurzaam en voordelig, daarom zet Voorne aan Zee wat het CDA betreft meer in op de fiets. Goede fietspaden binnen en tussen de verschillende dorpen en wijken en goede fietsenstallingen.

Dichtbij huis

Krachtige wijken en dorpen
Scholen, wijkcentra, winkels, sporten: we willen dit het liefst zo dichtbij mogelijk. De kwaliteit van deze voorzieningen vinden we wel het belangrijkst. We vinden ook dat iedereen mag en kan meepraten over de eigen dorp of wijk.

Meedenken, -praten en -beslissen wordt een nieuwe standaard. Voor elke grote wijk en of dorp is er ruimte voor een wijk- c.q. dorpsraad en willen we een wijk- of dorpsvisie opstellen.

Beautiful,Urban,Sunset,In,A,Harbor,In,Hellevoetsluis,In,The

Samen bouwen

En werken aan een mooi Voorne aan Zee
Inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers: samen bouwen we aan een nieuwe gemeente. Op de woningmarkt is de nood hoog.

Op alle vlakken is er aandacht nodig: voor ouderen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende (huur)woning. Voor starters om op zichzelf te kunnen wonen en voor gezinnen om makkelijker groter te gaan wonen. We zien een oplossing in bouwen, regeldruk verminderen voor nieuwe woonvormen en het zoeken naar een oplossing voor leegstaande (boeren)bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.