20 februari 2022

doe mee

Het zijn roerige tijden voor het CDA. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden en weken geven een treurige aanblik. En dat terwijl door velen, juist ook op lokaal niveau, vreselijk hard gewerkt is en wordt om het gedachtengoed van het CDA handen en voeten te geven in de praktijk van alledag. Daarom mogen we niet bij de pakken neerzitten en rust op ons de schone taak om ons met frisse moed op te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2022. Daarbij hebben we u/jou nodig!

Om te komen tot een kandidatenlijst en een lijsttrekkerskandidaat zijn een aantal stappen te nemen:

1.     Ben(t) u/je enthousiast, kundig en wil(t) u/jij de lokale democratie en samenleving dienen en het CDA-gedachtengoed uitdragen? Dan vragen we u/jou om zichzelf kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. U/je kunt hiervoor ook namen van andere potentiële kandidaten opgeven. We ontvangen de aanmeldingen op voorneaanzeecda@gmail.com  graag uiterlijk 25 februari 2021.  Deze namen zullen worden verzameld op een groslijst, een overzicht van alle namen die door de leden van de afdelingen worden ingediend. Ieder aangemeld lid zal vervolgens schriftelijk worden gevraagd of hij of zij zich wel of niet kandidaat stelt voor de gemeenteraad (dit kan ook zijn op een lage, onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst).

2.     Naast kandidaten voor op de lijst gaan we ook op zoek naar een aansprekende aanvoerder, die tijdens de campagne het verhaal van het CDA goed voor het voetlicht kan brengen: de lijsttrekker. Ook hiervoor kun(t) u/jij zichzelf bij de commissie aanmelden. Het overgangsbestuur doet vervolgens, op advies van de kandidaatstellingscommissie, een voordracht aan de algemene ledenvergadering op 28 maart 2021. Hierover ontvangt u t.z.t meer specifieke informatie.

3.     De commissie zal in de komende periode met verschillende potentiële kandidaten een gesprek voeren. In de maanden tot de zomervakantie wordt al gestart met het spreken van de huidige wethouders en de (steun)fractieleden.

 
Uiteindelijk zal de kandidaatstellingscommissie op basis van de groslijst en de gesprekken met de kandidaten komen tot een advieslijst en deze via het overgangsbestuur voorleggen aan de ALV op. Tijdens deze ledenvergadering kan elk stemgerechtigd lid stemmen over de volgorde van de kandidaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.