12 maart 2023

minder ik, meer wij

Bij het CDA weten ze dat al heel lang: het gaat altijd om mensen. Dat dit basisprincipe door de Haagse politiek uit het oog verloren was, is iedereen nu wel duidelijk.

Het CDA kent de meeste lokale afdelingen van alle politieke partijen. Deze lokale afdelingen hebben een grote betrokkenheid bij hun woonomgeving, met de mensen die daar wonen en samenleven. De lokale afdelingen, mensen zoals u en ik, hebben vorig jaar het landelijk bestuur en de Kamerleden stevig duidelijk gemaakt waar het in hun ogen om gaat: de leefbaarheid van steden en dorpen. En bestuurders hebben hun functie gekregen om het publiek belang te dienen.

Dit is ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van het CDA Zuid-Holland: het gaat om gemeenschappen, samenleven en samenwerken. De gemeenten moeten daar een basis voor leggen en de Provincie dient de gemeenten te ondersteunen om daar voor te zorgen. Als het nodig is met geld of met kennis om zaken voor elkaar te kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat Zuid-Holland het slechtst scoort op het gebied van tevredenheid met de eigen woonomgeving. Dat heeft te maken met sociale kenmerken zoals vertrouwen, veiligheid en vrijwilligerswerk, maar ook luchtkwaliteit, voldoende natuur en bereikbaarheid. Al die zaken samen noemen we ‘brede welvaart’. Daar zal dus hard aan gewerkt moeten worden door zowel gemeenten als Provincie. Het CDA kiest hierbij voor complete wijken. Het CDA zet hierbij brede welvaart centraal. ‘We gaan aan de slag: zij aan zij met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.’ Een voorbeeld: nieuw te bouwen wijken dienen zo opgesteld te worden dat er ook een gemeenschap ontstaat: goede, betaalbare huizen die duurzaam zijn, waarbij de nieuwe wijk goed bereikbaar moet zijn met de auto, maar zeker ook met het openbaar vervoer, met de fiets en te voet. En in die nieuwe wijk dienen allerlei voorzieningen aanwezig te zijn waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar (medische) zorg op korte afstand is, waar kinderen veilig lopend of op de fiets zelfstandig naar school kunnen. En waar veel groen is omdat mensen zich daarbij beter voelen, maar ook in het kader van duurzame hemelwater opvang. En voor oudere wijken moeten duurzame verbeterprogramma’s opgesteld worden in samenspraak met de bewoners, woningcorporaties, winkelverenigingen e.a.

‘In het verkiezingsprogramma staan geen beloftes omdat het weer verkiezingen zijn, maar omdat we dit ook echt willen bereiken. En natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van de samenwerking met andere partijen. Maar er staan geen onhaalbare zaken in.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.