13 februari 2024

bericht uit de raad

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 1 februari 2024 en nam een aantal besluiten over agendapunten en moties. We geven een korte toelichting op een aantal moties die waren ingediend. De andere agendapunten zijn als hamerstuk behandeld, waardoor er tijdens de raadsvergadering niet over is gesproken.

Bij de start van iedere raadsvergadering wordt de agenda besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad) vroeg de gemeenteraad om advies over de vijf ingediende moties. Drie van de vijf moties gingen over de Spreidingswet. Om het overzichtelijk te houden besloot de gemeenteraad om deze moties als één agendapunt te bespreken. De wet is per 1 februari van kracht. Doel van deze wet is om te zorgen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen en deze opvang evenwichtiger te verdelen over provincies en gemeenten. Pas op 1 november 2024 levert de commissaris van de koning een verslag op over de verdeling in onze regio. Over tien maanden dus pas, dus dat was voor ons de reden om op dit moment haast te maken met een standpunt over de spreidingswet. In de raad werd door sommige partijen gesproken over de overlast en de belasting op de woningmarkt. Wij denken dat het met overlast mee zal worden. Duidelijk is dat het om 431 plekken zal gaan, wat neerkomt op 0,6 procent van het bevolkingsaantal van Voorne aan Zee. Daarnaast gaat het om opvang en niet om een vaste woning. Sowieso zijn we geen voorstander van een wet negeren. We verlangen van iedereen in Voorne aan Zee dat ze zich aan regels en wetten houden, dus doen wij dat gemeenteraad ook.

De drie ingediende moties over de spreidingswet werden weggestemd. Wel heeft het college aangegeven de gemeenteraad op korte termijn nader te informeren over de Spreidingswet. De eerste bijeenkomst is gepland in februari.

Vuurwerk opruimen en kerstbomen inzamelen

Op dit moment zijn er veel verschillen tussen de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Dat geldt ook voor het inleveren van kerstbomen. Nog steeds duiken er kerstbomen op in sloten en in speeltuinen. Dat moet volgens ons dit jaar anders. Dat geldt ook voor het opruimen van vuurwerk. Wie vuurwerk afsteekt, moet het wat ons betreft ook opruimen. Het college heeft met de motie frisse start de opdracht gekregen om inwoners te stimuleren om vuurwerk op te ruimen en om het inleveren van kerstbomen beter te organiseren.

Niet in mei maaien.

Maaien Hoog kruiden-en bloemrijk gras in bermen is voor insecten, (weide)vogels en veel andere fauna soorten van groot belang voor voedsel, beschutting, en voortplanting. En het is bovendien een prachtig aangezicht. We zagen op bepaalde stukken binnen de gemeente de afgelopen 5 jaren hele mooie voorbeelden van ecologisch maaien. We zien graag dat dit wordt uitgebreid. Dat is de reden waarom we de motie ‘MaaiMeiNiet’ mede ondertekende. Het college heeft hierdoor de opdracht gekregen om over te gaan op ecologisch maaibeheer van bermen, dijken, wallen en oevers en uit te gaan van het Maai Mei Niet principe: dat betekent niet maaien in mei, behalve op plekken waar het vanwege het gebruik (speelveldje) en de (verkeers)veiligheid nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.