14 januari 2024

vergunningaanvraag windmolens

Het nieuwe jaar is in Voorne aan Zee onrustig begonnen. In de raadsvergadering van maandag 8 januari 2024 heeft de gemeenteraad besloten om de stukken voor het project windmolens Brielle ter inzage te leggen. Hierdoor kan iedereen de stukken bekijken en laten weten wat u ervan vindt. Het CDA stemde maandag ook hiermee in. Vanwege de onrust over dit onderwerp en de verschillende krantenartikelen, leggen we graag uit hoe wij hier tegenaan kijken.

Waar gaat het om?
Op 8 juli 2022 heeft Pondera Consult namens Windproject Brielse Brug B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van twee windturbines in de Nieuwe Ondernemingspolder in Brielle (aan weerszijden van de N57). De vergunning is aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Dat het een vergunningsaanvraag moest worden was al besloten door de Brielse raad in 2021.

Wat betekent dit?
Een omgevingsvergunning betekent dat onder andere een bestemmingsplan wijziging of een uitgebreide Milieu Effectenrapportage (MER) niet nodig is. Ook kan de raad tijdens de aanvraag geen aanpassingen doen aan de voorwaarden. Als een vergunning is ingediend gaat het proces lopen en wordt de aanvraag door verschillende partijen beoordeeld en mogen inwoners laten weten welke bezwaren ze hebben. Uiteindelijk beslist de raad of er voldoende informatie aanwezig is om de stukken ter inzage te leggen en iedereen uit te nodigen om een zienswijze in te dienen.

Het standpunt van het CDA
De gemoederen liepen hoog op tijdens de raadsvergadering en dat begrijpen we heel goed. Maar wij vinden dat we het proces goed en netjes moeten afronden om aan het einde een goed eindoordeel te kunnen geven. Als we nu op een onjuiste manier ingrijpen in het proces zitten we straks als gemeente waarschijnlijk met een juridische strijd die we niet winnen door procesfouten. We willen graag een goed proces doorlopen en dan op inhoud een besluit nemen. Vlak voor de raadsvergadering werd duidelijk dat er een memo is gemaakt door het bureau Peutz die vraagtekens zet bij de onderzoeken van Pondera. Wij vinden dat de memo van Peutz goed bekeken moet worden. Binnen het proces voor een vergunning kan dat alleen via een zienswijze.

We kunnen als raad alleen een omgevingsvergunning afwijzen op ruimtelijke punten. Dat betekent dat argumenten over gezondheid, woongeluk of uitzicht geen stand houden. We zullen er dus iets op moeten vinden om de windmolens op een andere plek te krijgen. Want dat is altijd ons uitgangspunt geweest. We zijn niet tegen windmolens, maar wel op deze plek. Maar we staan ook voor een betrouwbaar bestuur en vinden dus dat we het proces helemaal moeten doorlopen om aan het eind een gedegen besluit te nemen.

Dien een zienswijze in.
We roepen iedereen op om vooral een zienswijze in te dienen. Opmerkingen, bezwaren, onjuistheden: alles is welkom. Op die manier hopen we dat er voldoende naar boven komt. U heeft zes weken om dit te doen. Het definitieve besluit over de vergunning neemt de raad waarschijnlijk ergens in de zomer van 2024. Het college heeft namelijk aangegeven tijdens de raadsvergadering van 8 januari dat zij het besluit uiteindelijk aan de raad laten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.