Elderly,Woman,With,Walking,Stick,At,Home
12 maart 2018

Aandacht voor eenzaamheid

CDA kandidaat Helga Dulfer: “Eenzaamheid is een urgent en actueel probleem. Meer dan een miljoen volwassen Nederlanders ervaart meer of minder sterk gevoelens van eenzaamheid. Voorschoten kent relatief een grote groep senioren. Van alle inwoners is ruim 22% 65 jaar of ouder. In absolute aantallen wonen er ruim vierduizend ouderen van 65 tot 80 jaar. Voorschoten telt meer dan zestienhonderd 80-plussers. Actiz, de koepel in de ouderenzorg, schat in een recent rapport dat jaarlijks 320.000 ouderen door allerlei gezondheidsklachten ten onrechte in een ziekenhuis belanden. Eenzaamheid is daarvan vaak de werkelijke oorzaak. Boven de 75 jarige leeftijd bestaat er om allerlei redenen een grotere kans op eenzaamheid. Denk aan het overlijden van een partner en/of andere leeftijdsgenoten. Of aan verminderde mobiliteit en zelfstandigheid door lichamelijke en andere gebreken.”

Cees Bremmer: “Eenzaamheid treft niet alleen ouderen. Het bestaat onder alle leeftijdsgroepen ook bij jongeren en in alle lagen van de bevolking. Vooral door een chronische ziekte of handicap krimpen of verdwijnen belangrijke sociale netwerken. Uit onderzoek van Mezzo,de landelijke vereniging voor mantelzorgers, blijkt dat 43% van degenen die lange tijd voor een ander zorgen, eenzaam zijn.” 

Helga Dulfer: “Voor de CDA-fractie is voorkomen of verminderen van eenzaamheid een belangrijk speerpunt. Wij vragen voor dit probleem in Voorschoten nadrukkelijk aandacht. 

Omzien naar elkaar en voor elkaar bestaan zijn voor ons kernwaarden. Zo lang mogelijk bezig zijn helpt ook om eenzaamheid te voorkomen. Er gebeurt in ons dorp gelukkig al veel op dit gebied. Er zijn bloeiende ouderen- en welzijnsorganisaties. Ik noem de VOV die als motto kent ‘samen ontspannen samen ouder worden’. En er zijn buurcentra die veel activiteiten ontplooien waar mensen elkaar ontmoeten. De komst van een Odensehuis, een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten, kan bijdragen dat ook mantelzorgers zelf kunnen participeren. Goede vervoersvoorzieningen naar zo’n inloophuis als vorm van respijtzorg zijn daarom essentieel. Maar ook betaalbare seniorenwoningen. In seniorencomplexen is vaak het eenvoudiger om vereenzaming te signaleren.”

Cees Bremmer: “Met die maatschappelijke trends van meer eenzaamheid is het zaak nog alerter te zijn. Ook daarom zijn voorzieningen als zwembad, bibliotheek en op cultuurgebied het volop waard om te behouden. Niet voor niets is Voorschoten een gemeente waar veel mensen graag wonen en willen wonen. Vanuit ons idee van solidariteit tussen generaties willen wij eenzaamheid waar mogelijk tegen gaan. Iedereen is graag verbonden met naasten die men kan vertrouwen of met anderen die hun bestaan meer kleur geven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.