De 7 kernwoorden van CDA Voorschoten

Voorschoten

Wij willen niet afhankelijk en een wijk van Leiden zijn met lange lijnen naar de gemeente. Dat betekent dat we gaan voor een sterke zelfstandig gemeente met een groen en open karakter met gemeenteraad, college en ambtenaren dicht bij de mensen.

Vertrouwen

Betrouwbaarheid en integriteit staan centraal voor een vlotte behandeling van vragen van burgers, verenigingen en ondernemers. Antwoorden volgen snel. De gemeente gaat zorgvuldig om met onze belastingcenten.

Voorzieningen

Bouwen versnellen en ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties met voldoende sociale woningbouw dat plaats biedt aan ouderen en jongeren en zorgt voor de gewenste doorstroming. Daarbij goede sport en culturele accommodaties.

Verbinding

Omkijken naar en zorgen voor elkaar vanuit gemeenschapszin is de basis voor een sterke sociale samenleving met aandacht en hulpverstrekking voor mensen in omstandigheden waar hulp gewenst is. De overheid is en blijft het schild voor de zwakken.

Verenigingen

Deze verdienen een goed toekomstperspectief. Daarbij grote waardering voor al die vrijwilligers die met daadkracht zich inzetten en het beeld bepalen van de hoeveelheid aan een culturele en sportieve activiteiten.

Veiligheid

Waardering is er voor de preventieve en stevige inzet voor een blijvende veilige omgeving voor de brandweer en onze handhavers. Wij willen extra boa’s en een volwaardige politiepost in Voorschoten. Ook onze brandweer houden we op sterkte.

Verduurzaming

Het klimaat verandert en heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op lange termijn. Samen moeten we de omslag maken en dragen. We zijn daarin ambitieus en ook realistisch. Wij kiezen voor een groen Voorschoten dat we door kunnen geven aan de volgende generatie.

Duurzaam Voorschoten

Lijsttrekker René Zoetemelk: “Wij gaan voor een zelfstandig, groen en zorgzaam Voorschoten. We willen krachtige verenigingen, ruimte voor ondernemers en een Voorschoten waar we zuinig zijn op onze natuur. Dat vergt inzet van ons allemaal. Ons programma is niet een recept wat de gemeente  allemaal voor ons gaat doen. Wij geloven dat we het samen moeten doen: Inwoners, Verenigingen, Ondernemers en gemeente sámen. Voorschoten, hebben we samen gemaakt tot wat het is. Een heerlijke gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. We hebben een sterke geschiedenis waarop we bouwen naar een mooie toekomst.”

Zelfstandig Voorschoten

Duurzaam Voorschoten

Voorzieningen in Voorschoten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.