07 april 2020

Beantwoording schriftelijke vragen

Heeft het college al enigszins een beeld van de gevolgen van de crisis voor bijvoorbeeld sportclubs (huren), verenigingen (huren), ondernemers (belastingen, OZB niet woningen), kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de WMO/zorg etc. (kosten, sluiting dagopvang) en daarmee ook een eerste indicatie voor wat dit betekent voor de gemeente? Het CDA kreeg antwoord op deze vragen van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.