08 februari 2021

CDA: nadruk op de gemeenschap bij duurzaamheid

“Het CDA kan in grote lijnen stemmen met de voorgestelde visie op de nota Energie en Klimaat, zoals die thans voor ligt op weg naar vaststelling door de gemeenteraad begin volgende maand”. Dat stelde Cees Bremmer namens de CDA-fractie dezer dagen in de raadscommissie wonen, ruimte en groen (WRG).

Commissieleden bespraken in deze bijeenkomst zowel de Nota van Beantwoording als het definitieve ontwerp Milieubeleidsplan met verantwoordelijk wethouder Spil. Het genoemde Milieubeleidsplan is vooral een visiedocument, de concrete uitwerking en vertaling ervan vindt plaats in nadere beleidsvoorstellen. Bremmer benadrukte dat het zaak is daar nu snel tempo mee te maken.

Een centraal hoofdstuk in de voorliggende Visie op Energie en Klimaat luidt ”Gemeente als duurzaam voorbeeld”. Cees Bremmer kon uiteraard met deze insteek en titel instemmen. Maar betoogde hij, wat wellicht nog méér telt en voor het CDA eigenlijk voorop staat, is het belang van de gemeenschap van Voorschoten als duurzaam voorbeeld! Immers als Voorschotense gemeenschap van betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en andere verbanden geven wij met elkaar vorm en invulling aan duurzaamheid.

Het CDA juicht het toe dat zij elkaar aanspreken en initiatieven nemen voor een duurzamer Voorschoten. Dat de gemeente daarbij “duurzaam voorbeeld” wil zijn en waar mogelijk, naast de eigen wettelijke taken en ambities, faciliterend en stimulerend wil optreden, heeft uiteraard de volle instemming van de CDA-fractie. Wethouder Spil vond dit accent van de CDA-fractie goed passend bij de visie van het college, zo stelde zij in reactie op het betoog van Cees Bremmer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.