25 augustus 2018

CDA Voorschoten betreurt meenemen zetel naar nieuwe raadsfractie

Het CDA betreurt de beslissing van raadslid Esmée van Herk om verder te gaan als eenmansfractie en de raadszetel niet beschikbaar te stellen aan het CDA Voorschoten.

Begin juli heeft het CDA Voorschoten besloten dat ze geen deel meer uitmaakt van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Het vertrouwen in het tot stand kunnen komen van een goede samenwerking ontbrak. Er was al langere tijd sprake van een stroeve samenwerking en er waren problemen met haar functioneren binnen de CDA fractie. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren. Het CDA heeft moeten constateren dat dit niet tot resultaat heeft geleid en er geen enkel vertrouwen meer was dat een nieuwe poging om de samenwerking te verbeteren wel zal slagen.

De moeilijke beslissing om haar geen deel meer te laten uitmaken van de CDA-fractie was onvermijdelijk. In tegenstelling tot berichtgeving in sommige media is het onjuist dat een meningsverschil over de koers van de partij de basis is voor de breuk. 

Esmée van Herk heeft veel kansen gehad om binnen het CDA goed te functioneren waarbij ook rekening is gehouden toen het met haar minder ging door privé omstandigheden. Het CDA betreurt daarom dan ook het meenemen van de CDA zetel.

Daarnaast verklaart iedere CDA-kandidaat, zowel mondeling als schriftelijk, bij een eventueel vertrek, de zetel niet te zullen gebruiken voor het opstarten van een nieuwe fractie of zich daarmee aan te sluiten bij een andere fractie. Uit jurisprudentie blijkt dat het nakomen van deze afspraken niet afdwingbaar is. Het CDA hoopt dat deze afspraak op termijn alsnog wordt nagekomen en de raadszetel wordt teruggegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.