16 december 2019

‘Een hand aan de ploeg en hand op de knip’

De gemeenteraad sprak dezer dagen uitvoerig over de plannen tot de bouw van ca 130 woningen op het huidige terrein van het Intratuin-complex aan de Leidseweg Noord. Intensieve gesprekken over deze plannen leidden onlangs tot overeenstemming met ontwikkelaar Synchroon. De plannen behelzen een herontwikkeling van het Intratuin-terrein, met tevens de mogelijkheid voor de aanleg van een nieuwe 50 km weg. Op deze wijze wordt qua verkeer zo ook het noordelijk gedeelte van de huidige Leidseweg Noord ontlast.

Cees Bremmer complimenteerde het college voor de inzet om tempo te maken met de broodnodige woningbouw in Voorschoten. Deze “hand aan de ploeg houding” om grote projecten voortvarend van de grond te tillen spreekt de CDA-fractie aan.

Tegelijkertijd zei Bremmer dat “een hand op de knip mentaliteit” onverminderd noodzakelijk blijft bij realisering van ambitieuze projecten als deze. In het profiel voor de benoeming van een kroon benoemde burgemeester vroeg de gemeenteraad begin dit jaar bewust een burgemeester met een scherp oog voor ‘een hand op de knip mentaliteit’. Dit gegeven onvoldoende financiële waakzaamheid in voorbije jaren.

Namens de CDA-fractie stelde Bremmer enkele kritische vragen bij de financiering van het Intratuin project. Omdat wethouder Cramwinkel zowel financiën als ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, is permanente alertheid geboden. De onmisbare “hand aan de ploeg houding” moet niet gaat schuren met de evenzeer geboden ‘hand op de knip houding’. Het is onverstandig de teugels van financiële waakzaamheid los te laten ter wille van de aanjaag-teugels van tempo bij urgente projekten. Beide teugels moet het College gelijkelijk in de hand houden.

Bremmer signaleerde verder dat de provincie enkele jaren geleden, tijdens het toenmalige regime van financiële toezicht, opmerkte dat Voorschoten’s opgave niet ligt in te weinig inkomsten,maar vooral in de beheersing van uitgaven.

In reactie hierop stelde Cramwinkel dat hij zich als wethouder van Financien al te bewust is van “de hand op de knip”. En dat hij merkt dat andere College-leden hem hierin voortdurend scherp houden”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.