31 maart 2020

Hans Horlings overleden aan Corona-virus

Op 31 maart overleed Hans Horlings. Een week eerder was hij opgenomen in het ziekenhuis en positief getest op het Corona virus. De strijd met het virus heeft hij verloren.

Hans is 40 actief geweest bij het Christen Democratisch Appél. Begin jaren tachtig was hij in Voorschoten voorzitter van de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA en werd ook landelijk actief. Vanuit het CDJA zijn veel leden doorgegroeid en later raadslid of wethouder geworden in Voorschoten. Het was de springplank voor een politiek actief leven. Hans werd fractiemedewerker bij de provinciale CDA en daarna lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Na die tijd ging hij aan de slag bij het Waterschap de Oude Rijnstromen. In Voorschoten was hij raadslid en daarna van 2003 tot 2009 wethouder en van 2006 tot 2009 ook locoburgemeester. Als wethouder heeft hij veel taken en dossiers op zich genomen. Zo trok hij o.a. de reconstructie van de traverse, de belangrijke doorgaande route door Voorschoten. Dat was geen gemakkelijk dossier en dat viel hem zwaar.

Als Hans tijdelijk geen bestuursfunctie vervulde, werkte hij bij het Ministerie van Defensie. In 2011 werd Hans weer wethouder in Midden Delfland. Als altijd toonde hij een tomeloze inzet voor alle zijn taken. Tijdens zijn wethouderschap in Midden Delfland is hij blijven wonen in Voorschoten en bleef betrokken bij ons dorp. Zo werd hij gevraagd mee te denken over het veranderen van het oorlogsmonument. Een gevoelig onderwerp. In 2011 besloot de gemeenteraad, naar aanleiding van het advies, het herdenkingsmonument om te vormen tot een algemeen herdenkingsmonument voor Voorschotense slachtoffers van oorlogsgeweld, militaire slachtoffers, slachtoffers van concentratiekampen, burgerslachtoffers en militaire slachtoffers van VN-vredesmissies. In 2012 werd het nieuwe monument onthult.

Hans was altijd aan het werk en bezig contacten te leggen om zaken voor elkaar te krijgen. Waar je Hans ook tegenkwam, toonde hij die grote inzet. Ook vroeg hij steeds weer naar Voorschoten en kwam hij altijd met een advies. Zijn betrokkenheid, gedrevenheid en inzet voor de publieke zaak viel iedereen op. Men vroeg zich weleens af of hij zijn werk los kon laten.

Zijn positieve persoonlijkheid en harde werken worden geroemd in vele reacties. Hans was een pracht mens en een bestuurder pur sang. Wat een immens verdriet en verlies voor zijn vrouw en dochter. Dit is een hele zware tijd. Ik wens ze alle sterkte en kracht toe. Voor alles wat hij heeft betekend, blijft Hans in herinnering. Hans, hard gewerkt, rust zacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.