09 februari 2020

Nieuwe bestuursvoorzitter CDA Voorschoten

Bas van Benschop (1976) is de nieuwe voorzitter van het CDA Voorschoten. Hij woont met zijn vrouw Elsbeth sinds 2005 in Voorschoten, inmiddels met twee kinderen, en is werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Het is voor hem in zijn nieuwe rol een bijzondere ervaring om de politieke standpuntvorming en debatten over onderwerpen die voor Voorschoten belangrijk zijn van dichtbij mee te maken. ‘Ik ben best trots op René, Cees, Mark en Patricia die in de gemeenteraad van Voorschoten namens het CDA met verve en betrokkenheid kritische vragen stellen aan het College, maar ook constructief meedenken. Ze worden daarbij voortdurend gevoed door Voorschotenaren met wat hun bezighoudt en waar ze tegen aanlopen. Het CDA Voorschoten wil in 2020 nog meer met de inwoners van Voorschoten in gesprek gaan over onderwerpen als het centrum, sportverenigingen en wonen.’ Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te denken over de toekomst van Voorschoten, bijvoorbeeld door een keer aan te schuiven bij de fractievergadering.  

‘Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuw politiek talent.’ geeft Bas aan. ‘Het CDA biedt daarnaast veel cursusmogelijkheden. Wil je niet alleen toezien hoe het beleid gemaakt wordt maar wil je actief meedoen? Sluit je bij ons aan.’

Samen met de voorzitters van de andere CDA afdelingen binnen de Leidse regio - Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - heeft Bas een discussieavond georganiseerd voor CDA leden en andere belangstellenden over het CDA rapport ‘Zij aan zij’. Dit rapport bevat een hoopvolle visie op de samenleving in 2030 met de nadrukkelijke uitnodiging aan iedereen om daarover mee te praten. Bas geeft aan dat in de geest van dit rapport mooi is om het hier binnen de Leidse regio over te hebben. Zij aan zij met behoud van zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 26 februari van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9 Oegstgeest. Een mooi moment om kennis te maken met het CDA en een eerste stap naar een politieke carrière.

Meer informatie en aanmelden kan bij Bas via mailadres [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.