17 maart 2020

Onderzoek naar ondergronds verkabelen

“Waarom geen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het ondergronds verkabelen of verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé bij woonwijk Het Wedde?” Dat vroeg Cees Bremmer namens de CDA-fractie in een bijeenkomst van de commissie wonen, ruimte, groen (WRG) van de gemeenteraad.

In een eerdere bijeenkomst, september vorig jaar, had de gemeenteraad het College hierom verzocht. Voordeel van zo’n onderzoek is dat daaruit kan blijken of verkabelen dan wel verplaatsen van dit tracé of delen ervan technisch en financieel haalbaar is. In antwoord op schriftelijke vragen van de CDA-fractie hierover bleek dat zo’n onderzoek, na aftrek van rijkssubsidie uiteindelijk niet meer dan ca € 12.000 zou kosten. Dit zou dan wel uitsluitend het deel van het tracé nabij de woonwijk het Wedde betreffen.

Cees Bremmer stelde dat vóór dit onderzoek toch te doen. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek was niet alleen bezien of verkabelen financieel haalbaar zou zijn voor de gemeente,maar ook of dit technisch wel haalbaar is. “Indien het laatste zou blijken- zou dat voor veel betrokken bewoners en burgers meteen gewenste duidelijkheid bieden. Als verkabeling technisch niet haalbaar is, vervalt ook het bezwaar van de hoge kosten,want die financiële opgave is dan niet meer aan de orde.”

Namens de bewonersvereniging Het Wedde werd er ingesproken door Ben Zweekhorst, die nogmaals de zorgen en onrust van velen vertolkte. Het College bleef bij monde van wethouder De Bruijn bij het al eerder geuite bezwaar, los van de hoge kosten bij ondergronds verkabelen, is het tegen een deel-benadering van alleen “ondergronds gaan” voor de wijk Het Wedde. Ook bewoners van het Van der Hoevenpark en de Britse School willen dit graag. De CDA-fractie vindt het, ook gegeven de beperkte kosten van zo’n onderzoek, jammer dat het College het haalbaarheidsonderzoek vooralsnog blijft afwijzen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.