05 oktober 2020

"Participatie: Krachten bundelen voor Voorschoten!"

Fractievoorzitter van het CDA René Zoetemelk: ‘De laatste tijd valt mij op dat veel Voorschotense belangenorganisaties, ondernemers en inwoners klagen over het contact met de gemeente. Voorschotense initiatieven als de Adviesraad sociaal domein, Alliantie burgers, Taskforce centrum, Huurdersvereniging, Ondernemers- en winkeliersvereniging en andere organisaties laten weten dat ze meer hadden verwacht van het contact met de gemeente. Natuurlijk is het onmogelijk als gemeentebestuur overal ja op te zeggen en je kunt niet alles voor zijn. Waar je wel altijd aan kan werken is de goede relatie met de inwoners en belangenorganisaties. Ze serieus nemen en doen wat je belooft. En vooral meedenken over wat wél kan. Dat gaat nu blijkbaar niet goed. Diverse organisaties voelen zich niet gehoord of serieus genomen. In het coalitieakkoord van VVD, Groen Links en D66 is hoog ingezet op participatie en was een belangrijke deel van de verkiezingsbelofte. Ik stel vast dat aan die hoge verwachtingen (nog) niet wordt voldaan.’ Veel verenigingen, belangenorganisaties en inwoners ervaren volgens René Zoetemelk te veel afstand en weerstand.

‘Gemeente en gemeenschap moeten een eenheid zijn. Ik hoop van harte dat de stap naar een eigen ambtelijke organisatie daaraan meewerkt. De laatste jaren is, alle goede voornemens ten spijt, de afstand groter geworden. Hier ligt een opdracht voor het college en de nieuwe ambtelijke organisatie. We moeten naar een meedenkende ambtelijke organisatie en een bestuur dat oog heeft en gebruik maakt van de kwaliteit in onze gemeente. Tenslotte doen we het allemaal voor Voorschoten! Als je de krachten bundelt komen er mooie zaken tot stand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.