01 maart 2021

‘Politiek moet dicht bij de mensen staan’

Op de nieuwe website meerdannu.nl stond daar ineens Voorschotenaar René Zoetemelk, fractievoorzitter van de lokale CDA. De website is een overzicht van de CDA-kandidaten in Zuid-Holland die op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan. Heeft Zoetemelk ambities? ‘Meer dan genoeg’, lacht hij. ‘Maar niet voor de kamer of de provincie. Deze site laat zien dat het bij politiek niet alleen om de lijsttrekker gaat maar om veel meer mensen die zich voor de samenleving inzetten.’

René is al veertig jaar lid van het CDA en hij werd onlangs 60. Dus hij was er vroeg bij. ‘Het verhaal is inmiddels al bekend, als klein jongetje zag ik Robert Kennedy op de televisie. Hij vond dat de politiek juist dichtbij de mensen moet zijn. Kennedy was een verbinder in een verbrokkeld land. Op NETFLIX is nu een prachtige documentaire te zien. Geeft een mooi beeld van wie hij was en waar hij voor stond. Zijn verhaal sprak me zo aan dat ik al jong geïnteresseerd raakte. En tja, als katholiek kwam ik bij het CDA terecht.’

Weliswaar geen ambitie voor het landelijke pluche maar wel op de website en op nummer 61 staan Hoe is dat gekomen? ‘Ik werd gevraagd als lijstduwer. En nee, ik wil niet naar Den Haag maar ik wil Voorschoten naar Den Haag brengen. Laten zien dat lokale partijen wel degelijk invloed hebben op regionale en landelijke politiek.

Op dit moment is de politiek vervreemd van de samenleving. Mensen voelen zich niet gehoord, dat merk je aan de vele protesten. Juist de lokale afdelingen van het CDA kunnen daarin het verschil maken, die weten wat er lokaal speelt. Dat heb je in het verleden gezien met de Rijnlandroute. Besloten was dat die dwars door het dorp zou gaan. Dankzij de inzet van de inwoners en de invloed van de lokale politiek werd het een tunnel en was het dorp gered. En recentelijk nog het geluidsscherm bij de A4. Dankzij een aangenomen Voorschotens CDA-amendement in het provinciaal verkiezingsprogramma kon de partij in de provincie niet anders dan meestemmen waardoor er een meerderheid was om het scherm toch te plaatsen. Dat bedoel ik met Voorschoten naar Den Haag brengen.’

Lokaal is dus belangrijk maar hoe zit het met de regio? ‘Voorschoten zit in de Leidse regio en Holland Rijnland. Binnen deze organisaties worden samengewerkt op onder andere de uitvoeringstaken. Voorschoten en Wassenaar hebben net de werkorganisatie Duivenvoorde ontmanteld. De ambtenarenfusie bleek niet te werken, simpelweg omdat er beleid op afstand werd gemaakt. De klik met de inwoners was weg. Vorig jaar pleitte het CDA er al voor om beleidsmedewerkers terug te halen naar de gemeente. Korte lijntjes, ambtenaren die Voorschoten kennen, weten wat er speelt en op basis daarvan beleid maken. Maar er zijn taken die je beter in de regio kunt regelen zoals IT, Personeelszaken en Financiën. Daarvoor heb je gespecialiseerde mensen nodig en dat kan veel beter in de regio geregeld worden dan dure inhuur in je eigen gemeente.’

En financiën? Juist vanmorgen werd bekend dat 1 op de 3 gemeenten het financieel niet meer redt. Voorschoten stond nog niet zo lang geleden ook onder curatele. ‘Volgens het college is onze begroting sluitend maar, zoals wij vorig jaar al hebben gezegd, wees eerlijk over de cijfers. De begroting is rond maar niet gezond. Laat zien hoe moeilijk we het hebben sinds de decentralisaties, want daar zit het grote probleem. Destijds dacht men dat gemeenten massaal zouden fuseren en dat er dan minder geld nodig was voor de zorg. Een bezuinigingsmaatregel dus. Het tegendeel bleek waar, fusies blijken verre van winstgevend. Grote gemeenten hebben grote financiële problemen en vervreemden van de gemeenschap. Nu wil Den Haag ook nog eens het gemeentefonds, het geld dat gemeenten uit het rijk krijgt, herzien. Kleinere gemeenten krijgen dan minder geld terwijl ze het ook moeilijk hebben, onder andere ook door de steunmaatregelen voor corona. Daarom is het zo belangrijk om eerlijk te zijn over de cijfers en te laten zien dat wij ook wel wat hulp kunnen gebruiken.’

Zal de lokale politiek altijd belangrijk blijven? ‘Absoluut. Op het gemeentehuis worden de besluiten genomen. Besluiten die je dagelijks leven beïnvloeden zoals afval, verkeer, woningen, noem maar op. Herkenbaarheid is ook belangrijk. Deze nieuwe website laat zien hoeveel mensen er regionaal betrokken zijn bij het CDA. Landelijk is Wopke Hoekstra de voorman, inhoudelijk erg sterk, heeft een goede uitstraling en is sportief. Als het nodig is treed ik op de voorgrond maar dat is niet een doel op zich, laat mij het werk maar op de achtergrond doen maar in tijden zoals deze maak ik een uitzondering en sta ik op die regionale website meerdannu.nl. Toch vind ik het belangrijk dat inwoners weten wie hun raadsleden zijn maar dat hoeft wat mij betreft niet met zoveel lawaai. Onlangs werd ik bij de benzinepomp aangesproken door een mevrouw: ‘U bent toch René Zoetemelk? Ik vind het mooi dat u opvalt zonder altijd op de voorgrond te treden maar er altijd wel voor Voorschoten bent.’ Kijk, daar doe ik het voor!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.