14 februari 2020

Verenigingen hebben terecht moeite met nieuwe huurovereenkomsten

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten kostendekkende huren voor gemeentelijke accommodaties in te voeren met ingang van 2020. Door steun van de coalitiepartijen VVD, D66 en Groen Links werd het voorstel van het college aangenomen. Het besluit betekent dat de nieuwe forse huren vervolgens gecompenseerd door een gemeentelijke subsidie, die verenigingen telkens opnieuw moeten aanvragen.

CDA raadslid Mark van Oostrum: ‘Wij hebben samen met de SP en PvdA een wijziging op het besluit om de huren fors te verhogen, voorgesteld. Door verhuur van gemeentelijke accommodaties als een Dienst van Algemeen Economisch Belang aan te merken hoeft de huur van gemeentelijke gebouwen niet te worden verhoogd. Dit geeft veel minder rompslomp en bureaucratie. Andere gemeenten doen dat ook zo. Het college wilde het wijzigingsvoorstel van het CDA, de PvdA en SP echter niet overnemen. Een jaar later blijkt dat de helft van de verenigingen nog steeds geen nieuw huurcontract heeft getekend omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn en mogelijk adertjes onder het gras. Brieven van verenigingen met vragen over de contracten blijken niet te zijn beantwoord.’

Een nieuw uitstel is aan de orde, zo gaf wethouder Cramwinckel aan naar aanleiding van mondelinge vragen van het CDA over dit onderwerp aan.

Van Oostrum: ‘Het wijzigen van huurcontracten is een ingewikkelde en tijdrovende zaak, niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor de verenigingen. Verenigingen hebben de juridische kennis er niet voor in huis. De aanpassing van de contracten kost hen heel veel tijd en geeft onzekerheid. Ze moeten veel meer huur betalen terwijl onduidelijk is of die huur wel volledig wordt gecompenseerd door een gemeentelijke subsidie. Wat hier nu nog bij komt is dat verenigingen ook meer specialistischte taken lijken te krijgen in het onderhoud van het gebouw dat zij huren.

Van Oostrum noemt de situatie schrijnend: ‘Voor het bedrijfsleven wil het college, terecht, minder gemeentelijke regels en pakken dat actief op. De verenigingen, die worden gevormd door vrijwilligers, zien zich echter geconfronteerd met meer onzekerheid en meer gemeentelijke regels terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt. Daarbij komt dat vragen over de nieuwe huurcontracten door de gemeente niet worden beantwoord. Hierdoor is opnieuw vertraging opgetreden. Wij willen dat de besluitvorming rond de huurverhoging wordt teruggedraaid en dat verenigingen niet worden belast met meer regels, meer onderhoudstaken, meer onzekerheid en meer bureaucratie. ‘Op verenigingen en vrijwilligers moet je zuinig zijn’, aldus Van Oostrum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.