Cees Bremmer

Fractielid

Echt vaart maken met  broodnodige woningbouw

Het College moet tempo maken met de in Voorschoten zo broodnodige woningbouw, zoals sociale woningbouw voor startende jonge gezinnen en ouderen met een smalle beurs. En niet minder belangrijk: naast betaalbare sociale  huur ook betaalbare koopwoningen en oog voor middengroepen. Levensloopbestendig bouwen, verdient daarbij meer prioriteit.

En verder. Zo snel mogelijk doorgaan met die bouwprojecten die zo goed als startklaar zijn voor een schop in de grond. En zo min mogelijk tijd verspillen aan nieuwe discussies over prioriteiten die vooral tot verwarring en vertraging kunnen leiden.

Dàt is ons devies als CDA-fractie.

Cees Bremmer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.