Mark van Oostrum

Fractielid

Ik ben Mark van Oostrum. Eind jaren ‘60 ben ik in Voorschoten geboren, op de Puccinidreef. Zwembad ‘t Wedde stond er nog niet, het gebied was toen weiland en volkstuintjes.

In verband met mijn studie Psychologie ben ik enkele jaren in Leiden woonachtig geweest. In 2008 ben ik weer teruggekeerd naar Voorschoten. Een goede beslissing was dat. Ik woon nu in de Nassauwijk, maar heb ook in de wijk Adegeest gewoond. Adegeest is een prachtige wijk, ruim opgezet. De Nassauwijk is ‘knusser’, heel gezellig, en divers. Een fijne wijk om in te wonen.

In de gemeente Noordwijk ben ik op verschillende domeinen actief. Namens de gemeente Noordwijk laat ik scholen en sportcomplexen bouwen, zeg maar het ruimtelijk domein. Daarnaast ben ik actief in het onderwijsdomein en soms ook in t sociaal domein. De combinatie van taken maakt het werk zeer interessant en uitdagend. Werken voor de overheid is fascinerend, de schakel zijn tussen burger, verenigingen en de politiek, dat maakt het vak zo mooi.

Met ingang van 2008 ben ik actief voor het CDA Voorschoten, eerst een geruime tijd als burgerraadslid in de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG). In dit periode hebben we vooral veel bestemmingsplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit was een mooie, leerzame periode. Sinds 2016 ben ik met trots raadslid, en lid van de commissie Mens en Samenleving. In deze commissie wordt een divers pallet aan onderwerpen behandeld, onder meer sport, onderwijs en zorg. Een schitterende, diverse commissie. En sinds kort – 2018 – ben ik voorzitter van de Planning en Control commissie. In deze commissie worden de financiële dossiers van de gemeente Voorschoten in technische zin behandeld.

Politiek actief zijn in je eigen dorp is een voorrecht. Het is zo’n mooi, leerzaam ‘vak’. Je wilt, als raadslid, Voorschoten mooier maken, ‘beter’ maken voor de mensen die er wonen, voor je kinderen die in ons dorp opgroeien. Uiteraard samen met andere partijen in de raad. Diverse thema’s hebben bijzondere belangstelling: gezonde financiën. Een dorp kan niet zonder. We maken stappen in de goede richting, op weg naar herstel en vertrouwen. Burgerparticipatie: besluiten van het college en de raad moeten breed gedragen zijn, en in goede samenspraak met de inwoners tot stand komen. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Sport en onderwijs hebben ook mijn aandacht: het is belangrijk dat Voorschoten beschikt over moderne sportvoorzieningen en onderwijsaccommodaties. Zonder voorzieningen geen sport en geen onderwijs. Het is daarom belangrijk dat Voorschoten hierin blijft investeren.

Mark van Oostrum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.