René Zoetemelk

Wethouder

Wethouder René Zoetemelk:  Steeds op zoek naar hernieuwde energie.

Ik stel me graag aan u voor. Ik ben een geboren en getogen Voorschotenaar en ik besef wat een geluk ik heb dat ik hier mag wonen en het raadswerk mag doen. In 2011 ben ik tussentijds raadslid geworden. Sinds 7 juli 2022 ben ik wethouder. Met een breed pakket aan taken zoals het sociaal domein, openbare ruimte en groen, duurzaamheid/circulariteit, gezondheidszorg, participatie, sport, verkeer, en vrijwilligersbeleid. Een breed pakket. Heb dat gemerkt aan de werkdruk. Dat is fors. Ik ben iemand van de verbinding en het versterken van de gemeenschap. Ik wil dan ook graag samen met mensen en organisaties bijdragen aan het toekomstbestendig houden van Voorschoten. Zeker in de huidige tijd met veel uitdagingen en diversiteit aan belangen. Een uitdaging die ik graag samen met iedereen aan wil gaan. Dat vraagt tijd maar zorgt voor een sterke gemeenschap.

De 7 V’s van onze partij helpen mij hierbij. De komende vier jaar wil ik, naast het verbinden van krachten, werken aan een hernieuwd vertrouwen, sterke verenigingen, veiligheid en verduurzaming. Voorschoten is een prachtige gemeente om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. We moeten steeds weer op zoek naar hernieuwde energie, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Dat houdt Voorschoten maar ook mijzelf toekomstbestendig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.